Straż Honorowa

Spotkania w pierwszą sobotę miesiąca o 15.30 w Centrum Pielgrzymkowym.
Straż Honorowa powstała we Francji dnia 13 marca 1863 r. Impulsem do jej ustanowienia stało się objawienie Serca Jezusa św. Marii Małgorzacie Alacoque.

Czym jest Arcybractwo Straży Honorowej NSPJ?
Początki Arcybractwa sięgają wieku XIX, zwanego wiekiem Serca Jezusowego. We francuskim mieście Bourg-en-Bresse, 13 marca 1863 r. powstała Wspólnota, która już następnego roku została zatwierdzona jako Bractwo, a czternaście lat później jako Arcybractwo Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jej inicjatorką była Wizytka – s. Maria od Najświętszego Serca.

Istota godziny obecności
Siostra Maria od Najświętszego Serca pragnęła, aby celem Straży było szerzenie czci, uwielbienia i wynagradzanie Sercu Bożemu za grzechy i zniewagi, jakich dopuszcza się świat. Należało to czynić na wzór “pierwszej Straży”: Najświętszej Maryi Panny, św. Jana i św. Marii Magdaleny, stojących pod krzyżem Chrystusa na Golgocie. Wizytka z Bourg-en-Bresse doszła do przekonania, że nie należy od stowarzyszonych domagać się dodatkowych ćwiczeń duchowych, jedynie ofiarowania codziennych zajęć w ciągu wybranej i uprzywilejowanej godziny, którą każdy sobie wybierał stosownie do prowadzonego trybu życia. Praktyka Godziny Straży nie polega zatem na spędzeniu godzinnej adoracji przed Najświętszym Sakramentem, lecz na przeżywaniu wszystkiego, co się wydarzy podczas wybranej godziny w ciągu dnia w duchu uwielbienia i wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Jezusa. Współpracując z łaską Bożą, przez modlitwę i rzetelne wykonanie swoich codziennych obowiązków, członkowie odpowiadają miłością na miłość Bożego Serca. Oprócz codziennej Godziny Obecności przy Sercu Jezusa wielu członków wybiera sobie dodatkową Godzinę na tzw. Zegarze Miłosierdzia, aby modlić się o nawrócenie grzeszników. Są i tacy, którzy za grzechy świata ofiarowują całe swoje życie, wspaniałomyślnie przyjmując cierpienia, jakimi Boża Opatrzność ich doświadcza. Członkowie Straży znajdują się we wszystkich częściach świata, dlatego w każdej godzinie dnia i nocy wierni czciciele czuwają przy Bożym Sercu, składając Mu hołdy czci, miłości i wynagrodzenia.

Piekarska Straż Honorowa
To obecnie najstarsza grupa duszpasterska istniejąca w naszej parafii. Jej działalność dokumentuje „Kronika Protokołowa” którą otwiera wpis z dnia 5 maja 1912 r., gdzie czytamy, że „ za staraniem ówczesnego Administratora Strzybnego założono Stowarzyszenie Arcybractwa Straży Honorowej. Celem tego Stowarzyszenia jest Boskiemu Sercu Jezusa za te wzgardy i zelżywości, które temu od niewdzięczności ludzkiej bywają wyrządzone, zadośćuczynić i należytą cześć oddawać. Od razu przystąpiło 110 osób obojej płci na członków Arcybractwa. Dnia 5 maja tego roku odbyła się pierwsza Msza św. Na intencje Straży Honorowej. Po Mszy poświęcono Obraz zegarowy i zawieszono go przy ołtarzu Serca Pana Jezusa w kościele Matki Boskiej. (…) Pierwsze zgromadzenie Straży Honorowej odbyło się dnia 2. czerwca 1912 o godzinie 5 popołudniu”. A potem dalej znajdujemy wpis o tym, że „dnia 30 marca 1913 r. odbyła się Uroczystość poświęcenia Sztandaru Straży Honorowej”. Sztandar ten jest zewnętrznym wyrazem naszej przynależności do Tego, kogo przedstawia. Jest wyrazem dążenia Straży Honorowej, aby to Serce, które tak umiłowało, stało się Panem, Królem, i celem życia wszystkich ludzi, aby Jego Królestwo ogarnęło cały świat. Dlatego na wielu Mszach św. związanych z kultem NSPJ i innych uroczystościach parafialnych jest obecny sztandar Straży Honorowej. Obok obowiązku odprawienia godziny obecności przy Sercu Bożym członkowie mają inne zobowiązania, takie jak: udział w Godzinie Świętej w każdy czwartek, udział we Mszy św. wynagradzającej za grzechy swoje i całego świata w I piątek miesiąca, szerzenie kultu NSPJ, adoracja Najświętszego Sakramentu, udział w comiesięcznych spotkaniach arcybractwa.