MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ

Misterium Męki Pańskiej

Pierwsze Piekarskie Misterium Męki Pańskiej odbyło się w 1900 roku i wzięło w nim udział ok. 40 piekarzan. Inicjatorem, reżyserem, a jednocześnie kostiumologiem był Emil Wartini, który z dużą dbałością o szczegóły wykorzystał dopiero co poświęcone Kalwaryjskie Wzgórze. Już wtedy piekarskie Misterium przyciągnęło tłumy. Z biegiem lat ta piękna inicjatywa zniknęła, a na jej miejscu pozostały jedynie obchody kalwaryjskie, które stanowiły rozbudowaną programowo drogę krzyżową. Są one obecne w Sanktuarium także dzisiaj, towarzysząc odpustom przeżywnym na przomie lipca i sierpnia.

Nowy impuls dla wskrzerzenia dawnych zwyczajów pojawił się w roku 2014, kiedy to wśród młodzieży z kilku piekarskich parafii zrodziła się myśł o reaktywowaniu odgrywania „Męki Pańskiej” w naturalnym, kalwaryjskim plenerze i nadania jej jeszcze większego rozmachu. Po niemal roku przygotowań i rozmów podjęto decyzję o zorganizowaniu „Misterium” w Wielim Tygodniu roku 2015. Pretkstem do tej odważnej decyzji był również fakt, iż rok 2015 obchodzony był pod znakiem dwóch ważnych jubieuszy: 90-lecia pierwszej koronacji Cudownego Obrazu MB Piekarskiej oraz 90. rocznicy powstania Archidiecezji Katowickiej. Dla uczczenia tych pięknych wydarzeń, które miały przede wszystkim przypomnieć wszystkicm wiernym o bogactwie śląskich tradycji, wypracowanych przez ich przodków, a także ożywić na nowo pragnienie trwania przy Bogu, po niemalże 100 latach przerwy, na Piekarskie Wzgórze Kalwaryjskie powróciła INSCENIZOWANA DROGA KRZYŻOWA, tzw. „żywo męka”. 

Każdorazowo „Misterium” opatrzone jest hasłem, swoistym programem wokół którego zbudowane są rozważania i homilie w trakcie obchodów:

2015 – „Ecce Homo” (Oto Człowiek)
2016 – „Misericordia” (Miłosierdzie)
2017 – „Pragnę”
2018 – „Weźmijcie Ducha Świętego”
2019 – „W Jego ranach”

2020, 2021 – Misterium odwołane z powodu pandemii koronawirusa

2022 – odbyła się tylko inscenizacja Niedzieli Palmowej

2023 – „Do końca ich umiłował”

2024 – „W cieniu Twoich rąk”

Reżyserem przedsięwzięcia w latach 2015-2017 był Dominik Piórkowski, obecnie jego funcję przejęła Wanda Kowalewska oraz Mateusz Łyko. Trud organizacji tego ambitnego przedsięwzięcia wspiera Piekarskie Bractwo Kalwaryjskie, a także wiele osób, które przygotowywują kostiumy, dekoracje i poszukują aktorów. Z roku na rok wzrasta frekwencja zarówno wśród osób zaangażowanych w przygotowania, aktorów, jak i uczestników. Początkowo grupa organizatorów liczyła ok. 70 osób, obecnie jest to już 120 aktorów, statystów i pomocników technicznych. Do zaangażowania zaproszeni są wszyscy ludzie, zarówno młodzi jak i dorośli, tak z Piekar jak i innych miast. „Chwalebne Misterium Męki Pańskiej” to nie dzieło lokalne. Uczestniczą w nim wierni z wielu miast naszej archidiecezji, gdyż bez wątpienia przeżycie ostatnich dni z życia Jezusa, stąpając po Jego śladach wydeptanych przez setki pątkników na piekarskiej kalwarii to doświadczenie przemieniające ludzkie serca. Autentyzm, z jakim oddane są ewangeliczne sceny sprawia, że na wielu twarzach pojawiają się łzy. 

Zapraszamy także na stronę
Piekarskiego Bractwa Kalwaryjskiego – organizatora Misterium
www.bractwo.bazylikapiekary.pl