INTENCJE MSZALNE

  

 PORZĄDEK CELEBRACJI ORAZ INTENCJE MSZALNE

 

  Sobota  24 lutego 2024 r.     

630       W intencji żywych i zmarłych zapisanych w Złotej Księdze.

730    Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP.     

800               Za + męża Konrada Olszak we wsp. ziem. urodzin.

1000    1. Za + męża Bogusława Kalus ++ rodziców i teściów.

          2. Pielgrzymka harcerzy. (ks. P. Larysz)

1045      Droga krzyżowa na Kalwarii – w intencji chorych i cierpiących.

1730    Różaniec.

1800   1. Za + Artura Sycha w 1 rocz. śmierci.

2. Za + męża Stanisława Kolenda w 2 rocz. śmierci oraz syna Sławomira.

 

Niedziela  25 lutego 2024 r.  II Niedziela Wielkiego Postu

700     Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za dar życia oraz wszystkie otrzymane łaski

z prośbą o Boże błog., dary Ducha Św., dalszą opiekę i zdrowie dla Zofii i Marioli z ok. kol. urodzin. 

900     Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za dar sakramentu małżeństwa oraz wszystkie

otrzymane łaski z prośbą o Boże błog., dalszą opiekę i zdrowie dla Marii i Jacka z ok. 40 rocz. ślubu,

a także o dary Ducha Świętego dla syna Krzysztofa.                                                           Te Deum 

1030   Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o Boże

          błog., dalszą opiekę i zdrowie dla Roberta z ok. 40 urodzin oraz o dary Ducha Świętego i opiekę

dla całej rodziny ze wsp. śp. rodziców Joanny i Henryka Fatyga.                                      Te Deum           

1200   Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o Boże

          błog., dary Ducha Świętego, dalszą opiekę i zdrowie dla Mateusza z ok. 25 urodzin oraz o i opiekę

dla dziadka Ernesta z ok. 84 urodzin. 

1400   Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o Boże

            błog., dary Ducha Świętego, dalszą opiekę i zdrowie dla Róży Machura z ok. 85 urodzin

ze wsp. śp. męża Stanisława. 

1500   Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym. 

1600   Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o Boże

            błog., dalszą opiekę i zdrowie dla Krystiana Korusowicz z ok. 80 urodzin.                     Te Deum

1800       Różaniec.

1830      Za + Olgę Kokuszkin w kol. rocz. śmierci, jej rodzeństwo Stanisława, Mariana, Wilhelminę,

Marię, Janinę oraz wszystkich bliskich ++ i dusze w czyśćcu. 

2000    Msza recytowana: Za + mamę Irenę Siwy w 5 rocz. śmierci. 

2035     APEL PIEKARSKI i uroczyste zasłonięcie Cudownego Obrazu Matki Bożej Piekarskiej.

 

Poniedziałek  26 lutego 2024 r.  

630     Za + siostrę Urszulę Tobór w kol. rocz. śmierci.

800    Za ++ Jadwigę i Jerzego Matysek, Henryka Matysek, Helenę, Jana Dikta, Joanitę Monkos, Alicję

i Bogusława Warchoł, dusze w czyśćcu cierpiące.

1000   Za + ojca Pawła w 19 rocz. śmierci, mamę Różę oraz ++ dziadków.

1730   Różaniec.

1800   Msza zbiorowa za zmarłych. 

  

Wtorek  27 lutego 2024 r.  

630      Za + żonę Aleksandrę o dar zbawienia i radość życia wiecznego.

800    Do Chrystusa Króla za wstaw. MB Piekarskiej w int. naszej Ojczyzny i za dusze w czyśćcu cierpiące.

1000    Za + Krystynę Materna w 1 rocz. śmierci.

1700  Nowenna do MB Piekarskiej.

1800  1. Msza zbiorowa w intencji próśb i podziękowań za wstawiennictwem MB Piekarskiej.

        2. Do Bożej Opatrzności za wstaw. MB Piekarskiej jako podziękowanie za dar życia i kapłaństwa

oraz za wszystkie otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., dalszą opiekę, dary Ducha Świętego

w posłudze duszpasterskiej i zdrowie dla księdza Wojciecha Dytko z okazji urodzin.

– zamówiona przez „Wieczernik modlitwy za kapłanów im. św. Jana Apostoła” oraz Domowy Kościół

 

    Środa  28 lutego 2024 r.          

630      Za + syna Dariusza Wieczorek.

800    Za ++ rodziców Wincentego i Agnieszkę Galewskich, brata Andrzeja ++ kapłanów, pokrew.

i dusze w czyśćcu.

1000    Za ++ rodziców Edwarda i Marię Mrachacz.

1730   Różaniec.

1800    1. Za ++ rodziców Helenę i Józefa Podora, dziadków Martę i Ryszarda Zając, Katarzynę i Franciszka

Podora.

2. Za + Romana Działach w rocz. ziem. urodzin. i 4 rocz. śmierci.

 

  Czwartek   29 lutego 2024 r.      

630      Za + żonę Aleksandrę o dar zbawienia i radość życia wiecznego.

800    Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o Boże

        błog., dary Ducha Świętego, dalszą opiekę i zdrowie dla Anieli w dniu urodzin.

1000   Za + brata Jana Merta w 20 rocz. śmierci, rodziców Agnieszkę i Józefa Merta.

1730   Różaniec.

1800    1. Za + ojca Ireneusza Strączkowskiego w 4 rocz. śmierci.

2. Za + mamę Aleksandrę Rdzanek w 6 rocz. śmierci, tatę Adama, pokrew. z obu stron.

 

    Piątek  1 marca 2024 r.      I piątek miesiąca

630     Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o Boże

         błog., dary Ducha Świętego, dalszą opiekę i zdrowie dla córki Joanny z ok. 40 urodzin oraz o opiekę

i potrzebne łaski całej rodziny.                                                                                            Te Deum

800    Do NSPJ jako wynagrodzenie za grzechy oraz z prośbą o Boże błog. i zdrowie dla członków Straży

Honorowej.

1000   Za + męża Jana Bacik w 5 rocz. śmierci, rodziców Walerię i Wilhelma Bacik, teściów Hildegardę

i Pawła Cesarz, pokrew. z obu stron, dusze w czyśćcu.

1600      Droga krzyżowa dla dzieci.

1630   Msza szkolna:  W intencji dzieci odprawiających 9 pierwszych piątków miesiąca.

1715      Droga krzyżowa dla dorosłych.

1800   Za + Józefa Kaweckiego z ok. ziem. urodzin.

2000 – 2300  Wieczór zadośćuczynienia: godzina maryjna, 2100 – Eucharystia, godzina miłosierdzia.

                                      Prowadzą parafie: św. Wojciecha w Radzionkowie i WNMP w Rojcy.

 

  Sobota  2 marca 2024 r.     

630       W intencji żywych i zmarłych zapisanych w Złotej Księdze.

730    Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP.     

800               Za + mamę Weronikę Kiera, męża Stefana, braci Jana i Alfreda i Kiera oraz + teściów.

1000    Do Miłosierdzia Bożego jako wynagrodzenie za grzechy własne, naszej Ojczyzny i świata przeciw

Niepokalanemu Sercu Maryi – z intencji Róż Różańcowych.

1045      Droga krzyżowa na Kalwarii – w intencji rodzin.

1700    Różaniec wynagradzający z rozmyślaniem ku czci Niepokalanego Serca NMP.

1800   1. Za ++ rodziców Jadwigę i Karola Wylężek, brata Ryszarda, szwagierkę Magdalenę, siostrę

Matyldę, jej męża Huberta, 2 ciocie, dziadków.

2. Za + Zdzisława Zarębskiego i Emilię Sobczak oraz ++ z rodzin Zarębski, Szulc, Sobczak,

Karbowski.

 17.00 – nauka przed chrztem

  

Niedziela  3 marca 2024 r.  III Niedziela Wielkiego Postu

700     Za ++ rodziców Gertrudę i Jerzego Merta w 40 rocz. śmierci, męża Jana Potempa, wszystkich

++ z rodziny. 

900     Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za cud szczęśliwego urodzenia córeczki przez

Hannę, którą Matka Boża wyprosiła przed przed Bożym tronem oraz z podziękowaniem dla lekarzy

– od mamy i ojca chrzestnego Karola. 

1030   Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o Boże

          błog., dalszą opiekę i zdrowie dla Edwarda Lewickiego z ok. 85 urodzin oraz o zdrowie dla żony

i opiekę dla całej rodziny.                                                                                                  Te Deum 

1200   Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP i św. Wojciecha jako podzięk. za dar życia i wszystkie

otrzymane łaski z prośbą o Boże błog., dalszą opiekę i zdrowie dla Haliny i Marka Tobor z okazji

ich 60 urodzin oraz opiekę dla całej rodziny, ze wsp. śp. ojca Edmunda Wosz i Stefana Tobor,

Praksedy Wosz, dizadków z obu stron.                                                                             Te Deum 

1400   Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP i św. Józefa z prośbą o dary Ducha Świętego, rozwiązanie

trudnych spraw finansowych dla Agaty, a także o szczęśliwe wyjście za mąż i dar potomstwa. 

1500   Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym. 

1600   Msza chrzcielna.

1800       Różaniec.

1830      Za + Kazimierza Pudlik w 2 rocz. śmierci. 

2000    Msza recytowana: rezerwacja Korus. 

2035     APEL PIEKARSKI i uroczyste zasłonięcie Cudownego Obrazu Matki Bożej Piekarskiej.