INTENCJE MSZALNE

  

 PORZĄDEK CELEBRACJI ORAZ INTENCJE MSZALNE

 

  Środa  1 lutego  2023 r.          

630     Za + Brunona Brzozowskiego w 19. rocz. śmierci, jego żonę Jadwigę, rodziców i rodzeństwo.

800    Za ++ rodziców Marię, Jana, Elżbietę Pitas, brata, siostry, pokrew., kapłanów i dusze w czyśćcu.

1000   Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o Boże

błog., dary Ducha Świętego, dalszą opiekę i zdrowie dla Krystyny Kołodziej z ok. urodzin.

1730  Różaniec.

1800   1. Za + Urszulę Kempny w 1. rocz. śmierci.

2. Za + ojca Józefa Kubica w 3. rocz. śmierci.

 

  Czwartek   2 lutego  2023 r.  Święto Ofiarowania Pańskiego – I czwartek miesiąca

630     O nowe powołania kapłańskie i zakonne.

800              Do Bożej Opatrzności za wstaw. MB Piekarskiej w intencji wszystkich Matek z Sodalicji Niewiast.

1000   W intencji triumfu Niepokalanego Serca Matki Najświętszej w sercach wszystkich ludzi w Polsce

i na świecie.

(po mszy nabożeństwo pierwszoczwartkowe)

1630  Do Chrystusa Króla Najwyższego Kapłana za wstaw. MBP z prośbą o dary Ducha Św. na czas

przygotowania do święceń prezbiteratu dla diakonów: Macieja Budnera, Karola Doliboga,

Szymona Griegera, Piotra Literskiego, Michała Paprotnego, Mateusza Poniszowskiego i Piotra Sadły.

1730  Różaniec.

1800   Za + Magdalenę Biskup w 1. rocz. śmierci.

 

  Piątek   3 lutego  2023 r.        Wsp. św. Błażeja, bpa i męcz. – I piątek miesiąca

630     O nowe powołania do zgromadzenia ss. Boromeuszek.

800             Jako wynagrodzenie Sercu Pana Jezusa za wszelkie grzechy oraz o Boże błog. i zdrowie dla członków

Straży Honorowej.

1000   Za ++ rodziców Stefanię i Henryka Garus oraz brata Andrzeja.

(po mszy nabożeństwo pierwszopiątkowe)

1630  Msza szkolna: W intencji dzieci odprawiających 9 pierwszych piątków miesiąca.

1730  Różaniec.

1800   Za ++ rodziców Marię i Jerzego Szewczyk w kol. rocznice śmierci.

2000 – 2300  Wieczór zadośćuczynienia: godzina maryjna, 2100 – Eucharystia, godzina miłosierdzia.

                                      Prowadzą parafianie z bazyliki NMP w Piekarach Śląskich. 

 

Sobota  4 lutego  2023 r.    I sobota miesiąca

630     W intencji żywych i zmarłych zapisanych w Złotej Księdze.

730    Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP.     

800              Do Miłosierdzia Bożego jako wynagrodzenie za grzechy własne, naszej Ojczyzny i świata przeciw

Niepokalanemu Sercu Maryi – z intencji Róż Różańcowych.

1000   Za + Józefa Kiczmachowskiego w 1. rocz. śmierci.

(po mszy nabożeństwo pierwszosobotnie)

1700  Różaniec wynagradzający z rozmyślaniem ku czci Niepokalanego Serca NMP.

1800   1. Za + żonę Krystynę Jureczek w 1. rocz. śmierci, syna Andrzeja ++ z rodzin Jureczek, Banasik,

Kawecki, Lewicki, dusze w czyśćcu.

2. Za + mamę Blandynę Łapok w 7. rocz. śmierci oraz jej męża Pawła.

 

Niedziela   5 lutego  2023 r.       V Niedziela Zwykla

700    Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o Boże

błog., dary Ducha Świętego, dalszą opiekę i zdrowie dla Jolanty z ok. urodzin. 

900     Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o Boże

błog., dary Ducha Świętego, dalszą opiekę i zdrowie dla córki Marty z okazji urodzin.

1030  Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o Boże

błog., łaskę wiary, dary Ducha Świętego, dalszą opiekę i zdrowie dla córki Natalii Mazur. 

1200  Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o Boże

błog., dalszą opiekę i zdrowie dla Magdaleny i Dariusza Wojnar z ok. 10. rocz. ślubu oraz o dary

Ducha Świętego dla dzieci Antosia, Emilki i Łucji.

1400 Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o Boże

błog., dary Ducha Świętego, dalszą opiekę i zdrowie dla Aleksandry z ok. 75. urodzin oraz o potrzebne

łaski dla męża i syna.                                                                                                             Te Deum 

1500  Nieszpory Kolędowe. 

1600  Msza chrzcielna: Lilianna Gulba, Gabriel Gałka, Dastin Bensz. 

1800  Różaniec. 

1830   Za + Agnieszkę Janas w 1. rocz. śmierci oraz Kazimierza Janas i Helenę Boncol. 

2000   Msza recytowana: Za ++ Elfrydę i Piotra Rabus, Krystynę Anderko, Gertrudę i Karola

Kwiatkowskich. 

2035   APEL PIEKARSKI i uroczyste zasłonięcie Cudownego Obrazu Matki Bożej.

 

    Poniedziałek  6 lutego  2023 r.   Wsp. św. Pawła Miki i tow., męcz.

630     Za + Romana Działach w 4. rocz. śmierci.

800    1. Za + męża Piotra Żalek, rodziców Teresę i Rufina Żalek, Irenę i Zygmunta Żywickich

++ z pokrewieństwa

2. Za + męża i ojca Henryka Ogrodnik.

1000   Za + Zygfryda Skutnik ++ rodziców Elżbietę i Piotra Skutnik, Agnieszkę i Ludwika Ordon

++ z rodziny z obu stron.

1730   Różaniec.

1800   Msza zbiorowa za zmarłych.

         

    Wtorek  7 lutego  2023 r.     

630     Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą

o Boże błog., dary Ducha Świętego na czas egzaminów maturalnych, dalszą opiekę i zdrowie

dla wnuczki Oliwii.

800    1. Za ++ rodziców Stefanię i Antoniego Smok w kol. rocz. śmierci, rodziców i pokrew. z obu stron.

2. Za ++ Marię i Czesława Zając.

1000  Za + męża Wendelina Białas w 20. rocz. śmierci, teściów Klarę i Wojciecha Białas.

1700   Nowenna do MB Piekarskiej.

1800   Msza zbiorowa w intencji próśb i podziękowań za wstaw. MB Piekarskiej.

 

  Środa  8 lutego  2023 r.          

630     Za + Ewę i Stanisława Horzela, Elżbietę i Stanisława Czerwińskich, Bernarda i Annę Nowak,

++ z rodzin Lendla i Nowak, dusze w czyśćcu cierpiące.

800    Do Bożej Opatrzności w intencji Ojca świętego Franciszka, biskupów, prezbiterów oraz w intencji

Ojczyzny, Radia Maryja i dzieł przy nim powstałych.

1000   Za + męża Józefa Stanko, rodziców Jadwigę i Bernarda, Krystynę Cogiel.

1730  Różaniec.

1800   1. Za + męża Józefa Czempiel w 25 rocz. śmierci.

2. Za + Mirosława Mazurek i Stanisława Maciejewskiego w 10 rocz. śmierci, Damiana Świder

++ z rodziny.

 

  Czwartek   9 lutego  2023 r.  

630     Za ++ rodziców Marię i Michała Ordon ++ z rodzin Ordon, Pownóg, Otrębnik, Osadnik.

800              1. Za + siostrę Stefanię Malcherczyk we wsp. 90. rocz. ziem. urodzin.

2. Za + Teodozję Janiak, Emilię i Franciszka Moc, 3 synów, synową ++ z rodziny Tyca.

1000   Za ++ Różę i Huberta Korfanty oraz ich syna Andrzeja.

1700  Godzina święta.

1730  Różaniec.

1800   

Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o Boże

błog., dary Ducha Świętego, dalszą opiekę i zdrowie dla Dariusza Kupiec z ok. 50. urodzin

– od rodziców, syna, siostry z rodziną i cioci Gabrieli.                                                           Te Deum

 

  Piątek   10 lutego  2023 r.        Wsp. św. Scholastyki, dz.

630     Za ++ rodziców, rodzeństwo i pokrewieństwo ss. Boromeuszek.

800             Za ++ rodziców Annę i Edwarda Pieda, siostrę Urszulę, szwagra Jana, dziadków, pokrew. z obu stron.

1000   Za + Lidię Świętek oraz ++ z pokrewieństwa.

1630  Msza szkolna: Za tragicznie + brata Henryka Prokop w 1. rocz. śmierci, bratanka Łukasza w 8. rocz.

śmierci.

1730  Różaniec.

1800   1. Za + Roberta Greupner w 2. rocz. śmierci.

2. Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem   MB Piekarskiej i św. Józefa z prośbą o Boże

błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, zdrowie i dalszą opiekę dla rodzin Domowego Kościoła

oraz Księdza Moderatora.

 

Sobota  11 lutego  2023 r.    Wsp. NMP z Lourdes – Światowy Dzień Chorego

630     W intencji żywych i zmarłych zapisanych w Złotej Księdze.

730    Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP.     

800              Za + Józefa Lubos w dniu ziemskich urodzin.

1000   Za wstaw. MB Lekarki Chorych o zdrowie dla wszystkich chorych parafian i pielgrzymów oraz

        czcicieli MB Piekarskiej.

1730  Różaniec.

1800   1. Za + Helenę Kołodziejczyk, dziadków Gertrudę i Rudolfa Laszczyca, Marię i Józefa Kołodziejczyk

++ z rodzin Laszczyca i Kołodziejczyk, dusze w czyśćcu.

2. 2. Za + babcię Kazimierę Furmanek.

 

Niedziela   12 lutego  2023 r.       VI Niedziela Zwykła

700    Za ++ rodziców Agnieszkę i Józefa Sapa. 

900     Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o Boże

błog., dary Ducha Świętego, dalszą opiekę i zdrowie dla Adama Sznajder z okazji 18. urodzin.

 1030  

Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o Boże

błog., dary Ducha Świętego, dalszą opiekę, zdrowie i siły do walki z chorobą dla Katarzyny z okazji

urodzin.

1200  Do Chrystusa Króla Najwyższego Kapłana za wstaw. MBP z prośbą o dary Ducha Św. na czas

przygotowania do święceń prezbiteratu dla diakona Szymona Griegera. 

1400 Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o Boże

błog., dalszą opiekę i zdrowie dla Jolanty i Romana Bacik z ok. 40. rocznicy ślubu oraz o dary Ducha

Świętego i potrzebne łaski dla całej rodziny.                                                                       Te Deum 

1500  Nieszpory niedzielne. 

1600  W intencji rocznych dzieci: ……………………………………… 

1800  Różaniec. 

1830   Za + Stanisława Machura w dniu ziemskich urodzin. 

2000   Msza recytowana: Za ++ rodziców Agnieszkę i Ernesta Komor, Michalinę i Zdzisława Denderskich. 

2035   APEL PIEKARSKI i uroczyste zasłonięcie Cudownego Obrazu Matki Bożej.