OCHRONKA CHARYTATYWNA

Ochronka parafialna działająca przy piekarskiej bazylice oferuje dzieciom z niezamożnych rodzin wsparcie pedagogiczne i psychologiczne, a dzięki życzliwości ludzi dobrej woli i sponsorów także materialne. Jako instytucja funkcjonująca w ramach Kościoła Katolickiego realizuje szeroki program wychowawczo-dydaktyczny uwzględniający różnego rodzaju dysfunkcje występujące w rodzinach dzieci, które otaczane są opieką. Działalność ochronki stanowi jednocześnie odpowiedź na apel papieża Benedykta XVI, by miłość do Chrystusa obecnego i przyjmowanego w Eucharystii urzeczywistniać i przekazywać innym poprzez dzieła czynnej miłości (caritas chrześcijańska – bezinteresowna miłość bliźniego).
Dzięki bezinteresownemu zaangażowaniu wolontariuszy i hojnych sponsorów w bogatej ofercie skierowanej do podopiecznych znaleźć można m.in. zajęcia plastyczne, komputerowe, gry i zabawy sportowe, pomoc w odrabianiu lekcji, udział w piątkowej Mszy świętej szkolnej. Obok form rozwoju intelektualnego, działalność ochronki w znacznym stopniu opiera się także na świadczeniu pomocy materialnej w postaci przygotowania ciepłych posiłków, okazjonalnych paczek ze słodyczami czy też rozdzielaniu ubrań na zimę itp. Ponadto podczas wakacji oraz ferii dzięki życzliwym ofiarodawcom dzieci uczęszczające do ochronki mają możliwość skorzystania z wyjazdów w rejony Beskidów.

 OCHRONKA DZIAŁA OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU OD 13.00 DO 17.00
W BUDYNKU MIESZCZĄCYM SIĘ ZA PROBOSTWEM OBOK MUZEUM SANKTUARYJNEGO

Opiekunem ochronki jest boromeuszka – s. Goretti, która od wielu lat pracuje jako katechetka w Zespole Szkół im. Marii Grzegorzewskiej w Piekarach Śląskich. Posiadając specjalne wykształcenie w zakresie oligofrenopedagogiki, udziela swoim podopiecznym fachowej pomocy, która owocuje zmianą ich podejścia do otoczenia, otwartością i życzliwością, jakiej niejednokrotnie nie zaznali w gronie najbliższych. Podczas zajęć z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych s. Goretti realizuje autorski program oparty na najnowszych zdobyczach pedagogiki i psychologii dziecięcej.

OSOBY CHĘTNE DO PODJĘCIA SŁUŻBY DLA POTRZEBUJĄCYCH DZIECI I ICH RODZIN W FORMIE WOLONTARIATU, A TAKŻE TYCH, KTÓRZY PRAGNĄ WESPRZEĆ DZIAŁALNOŚĆ OCHRONKI PRZEZ DARY MATERIALNE (RZECZOWE, BĄDŹ PIENIĘŻNE) PROSIMY O KONTAKT:

OCHRONKA PARAFIALNA
przy parafii NMP i św. Bartłomieja w Piekarach Śląskich
ul. ks. Ficka 7
41-940 Piekary śląskie
tel. 32 768 00 37
kom. +48 605 686 191
e-mail: ochronka.piekary@gmail.com 

NR KONTA BANKOWEGO:
ING BANK ŚLĄSKI
O/PIEKARY ŚLĄSKIE
85 1050 1621 1000 0022 2853 4570