MUZEUM SANKTUARYJNE

Muzeum Sanktuaryjne

MUZEUM JEST DOSTĘPNE DLA PIELGRZYMÓW CODZIENNIE
PO UPRZEDNIM ZGŁOSZENIU CHĘCI ZWIEDZANIA WYSTAWY
pod numerem telefonu centrum pielgrzymkowego

kom. 500 278 677
+48 (32) 767 99 81
pielgrzymki.piekary@gmail.com
(pod opieką przewodnika sanktuaryjnego)

Muzeum zostało oddane do użytku pielgrzymów i parafian 12 wrzesnia 2009 r. kiedy to obchodzony był jubileusz 350-lecia kultu Matki Bożej Piekarskiej. Ekspozycja podzielona została na 3 sale: główną – ukazującą historię kultu i burzliwe dzieje Obrazu Madonny, papieską – zawierającą pamiątki związane zobecnością kard. karola Wojtyły w Piekarach, kalwaryjską – przedstawiającą wybrane eksponaty z kaplic kalwaryjskich.

Główna sala zawiera eksponaty prezentujące niezwykłe działanie Bożej Opatrzności na przestrzeni kilku wieków, które zaowocowało powstaniem prężnego ośrodka kształtującego po dziś dzień śląską pobożność. Wystarczy tylko wskazać, iż eksponowane pamiątki sięgają swym pochodzeniem czasów króla Jana III Sobieskiego, który zmierzając z odsieczą pod Wiedeń modlił się w drewnianym kościółku, stojącym niegdyś w miejscu obecnej bazyliki. Wystawę zdobią nadto liczne wizerunki Matki Bożej Piekarskiej, ukazujące zmiany, jakie dokonywały się wielokrotnie w wyglądzie Ikony Piekarskiej oraz repliki wszystkich trzech koron, jakie od 1925r. zostały nałożone na skronie Matki Bożej i Dzieciątka Jezus. Podziwiać można także reprodukcje zdjęć począwszy od lat 30-tych XX wieku, aż po chwilę obecną.

Na uwagę zasługują również liczne wota pozostawione przez pielgrzymów zarówno tych sprzed wieków, jak i współczesnych nam. Różnego rodzaju metalowe rączki, nóżki, serca przypominają o niezwykłej mocy macierzyńskiego wstawiennictwa Maryi, czczonej w Piekarach jako Matka Przedziwna, Opiekunka Sławna. Najcenniejszym pod względem materialnym wotum jest monstrancja Cesarzowej Eleonory (XVIII w.). Wśród eksponatów znaleźć można także kielichy i naczynia liturgiczne wykonane ze złota i srebra. Są wśród nich m. in. dary króla Jana III Sobieskiego, dawnych proboszczów piekarskich ks. Jakuba Roczkowskiego, ks. Jana Ficka oraz współczesne: prezydentów RP, biskupów, księży oraz osób świeckich. Niezwykle interesujące są dary śląskich harcerzy oraz liczne dary wykonane z węgla kamiennego ofiarowane przez górników.

Niepowtarzalnym akcentem obecnym w jednej z dwóch mniejszych sal ekspozycyjnych jest ukazanie związków Karola Wojtyły, św. Jana Pawła II z Piekarami Śląskimi. Pielgrzymował tutaj wielokrotnie w latach 1965-1978 jako biskup i kardynał, wygłaszając słynne i szeroko komentowane słowa leżące u podstaw współczesnej katolickiej nauki społecznej. To on nazwał Piekarską Panienkę: Matką Sprawiedliwości i Miłości Społecznej. Z wdzięczności za Jego umiłowanie względem Sanktuarium poświęcono mu salę, w której zgromadzono wiele pamiątek potwierdzających całkowite oddanie i zawierzenie się Papieża Polaka przewodnictwu tej, która „cudami słynie z dawien dawna”. W ramach ekspozycji podziwiać można m.in. wota ofiarowane przez Ojca Świętego – złoty różaniec, stułę oraz świecę z herbem papieskim. Od roku 2018 w szklanej gablocie wystawiona została alba papieska – dar kard. Stanisława Dziwisza. Dla podkreślenia bliskości Piekar Śląskich dla serca Papieża Polaka, zostało mu nadane honorowe obywatelstwo Piekar Śląskich. Pamiątkowy klucz przekazany Papiezowi w 1994 r. także znajduje się w sanktuaryjnym muzeum.

Ostatnia sala zawiera zabytkowe drewniane rzeźby zdobiące niegdyś wnętrza kaplic usytuowanych na piekarskiej kalwarii. Ze względu na liczne zniszczenia i konieczność ciągłej renowacji, zostały one przeniesione do muzeum, aby ich niepowtarzalne piękno i kunszt mogły cieszyć oczy tych, którzy w tajemnicach bolesnej męki naszego Zbawiciela poszukują sił do zmagania się z własnymi trudnościami i życiowymi krzyżami. Szczególna staranność o każdy detal sprawia, iż patrząc na eksponowane figury możemy niemalże namacalnie przenieść się do chwil drogi krzyżowej i konania naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Na parterze muzeum umiejscowiona jest aula – sala, która pomimo swej krótkiej historii gościła już wielu wybitnych gości. Miejsce to służy koncertom muzyki religijnej, a także spotkaniom promującym akcje o charakterze społecznym. Odbyło się tu m.in. spotkanie z Panią Rzecznik Praw Obywatelskich, która przekazała piekarskim seniorom cenne wskazówki dotyczące skutecznego radzenia sobie z nieuczciwymi ofertami biur pożyczkowych.