INTENCJE MSZALNE

  

 PORZĄDEK CELEBRACJI ORAZ INTENCJE MSZALNE

 

  Piątek  2 czerwca  2023 r.                   I piątek miesiąca

630     Za ++ rodziców Agnieszkę i Franciszka Heflik.

800             Do NSPJ w intencji członków Straży Honorowej oraz jako wynagrodzenie za wszystkie grzechy.

1000   Za + ks. prof. Jana Góreckiego w rocz. święceń kapłańskich.

(po mszy nabożeństwo pierwszopiątkowe)

1630  Msza szkolna: Za dzieci odprawiające 9 pierwszych piątków miesiąca.

1730   Różaniec.

1800   Za + syna Krzysztofa Pyrkosz w 1 rocz. śmierci oraz męża Grzegorza w 3 rocz. śmierci.

2000 – 2300   Wieczór zadośćuczynienia: godzina maryjna, 2100 – Eucharystia, godzina miłosierdzia.

Prowadzi par. św. Wojciecha w Radzionkowie oraz WNMP w Rojcy.

 

     Sobota  3 czerwca  2023 r.       Wsp. św. męczenników Karola Lwangi i tow.

                                                                             I sobota miesiąca

630     W intencji żywych i zmarłych zapisanych w Złotej Księdze.

730    Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP.     

800             1. Za ++ Agnieszkę i Augustyna Czempiel, Franciszka, Marię, Jana Warzecha, Małgorzatę,

Zbigniewa Szwaja, Elfrydę i Michała Ficek.

2. Za ++ rodziców Kunegundę i Ignacego Kaczyńskich oraz dziadków z obu stron.

1000   Do Miłosierdzia Bożego jako wynagrodzenie za grzechy własne, Ojczyzny i świata przeciw

Niepokalanemu Sercu Maryi oraz w intencji Róż Różańcowych.

(po mszy nabożeństwo pierwszosobotnie)

 

1630   KALWARIA: Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski

z prośbą o Boże błog., dary Ducha Świętego, dalszą opiekę i zdrowie dla dzieci Mileny, Michała

i Mateusza.

1700   Różaniec wynagradzający z rozmyślaniem ku czci Niepokalanego Serca NMP.

1800   Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o Boże

błog., dary Ducha Świętego, dalszą opiekę i zdrowie dla Barbary Schaefer – Kobyłczyk z ok. urodzin.

 

Niedziela   4 czerwca  2023 r.      Uroczystość Najświętszej Trójcy

700    Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o Boże

błog., dalszą opiekę i zdrowie dla rodziny Kreft.

900  Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o Boże

błog., dary Ducha Świętego, dalszą opiekę i zdrowie dla Antoniego Góreckiego z ok. 74 urodzin.

1030  Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o Boże

błog., dary Ducha Świętego, dalszą opiekę i zdrowie dla Hanny Tomaszewskiej oraz Mateusza Jani

z okazji ich urodzin.

 1200  Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o Boże

błog., dalszą opiekę i zdrowie dla Zofii Kowalskiej oraz o dary Ducha Świętego dla całej rodziny,

ze wsp. zmarłego męża Jana z prośbą o dar życia wiecznego dla niego.

 1200  KALWARIA: Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski

z prośbą o Boże błog., , dalszą opiekę i zdrowie dla Jadwigi i Huberta Kozaczyk z okazji 50 rocznicy

ślubu oraz dary Ducha Świętego i potrzebne łaski dla wnuków i całej rodziny.                 Te Deum

                                                                                             po mszy chrzest: Nikodem Wylężek  

1400 Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o Boże

błog., dary Ducha Świętego, dalszą opiekę i zdrowie dla Danuty Kowalskiej – Orzechowskiej

z ok. 60 urodzin oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.                                                  Te Deum

1500 Nieszpory niedzielne.

 1600  Msza chrzcielna: Lilianna Jabłońska, Przemysław Gligorczyk.

1800  Różaniec.

1830   Za + mamę Teofilę Budzowską w 24 rocz. śmierci, ojca Henryka, siostrę Irenę ++ Helenę i Bronisława

Bobek, brata Stanisława i dziadka Stanisława.

 2000   Msza recytowana: Za ++ Krystynę i Grzegorza Błaszczyk, pokrew. z rodzin Błaszczyk, Mastalerz,

Mikołajczyk, Bazior.

 2035   APEL PIEKARSKI i uroczyste zasłonięcie Cudownego Obrazu Matki Bożej.

 

Poniedziałek   5 czerwca  2023 r.      Wsp. św. Bonifacego, bpa i męcz.

630   Za + Pawła Kuś w 12 rocz. śmierci ++ z rodzin Kuś, Mika, Wąż, Jarecki.

800   1. Za + brata Józefa Jordan, brata Zenona, rodziców chrzestnych, dusze w czyśćcu.

2. Za ++ rodziców Agnieszkę i Ulricha Adamiec, Łucję i Alfreda Ćwieląg ++ siostry Barbarę Fritsz,

Teresę Andraczek.

1000   Za + męża Jerzego Ludyga w 5 rocz. śmierci.

1730   Różaniec.

1800   Msza zbiorowa za zmarłych.

 

    Wtorek  6 czerwca  2023 r.   

630     Za + Lucjana Szudeja ++ rodziców Różę i Stanisława, brata Herberta, ojca Jerzego.

800    Za ++ rodziców Helenę i Teodora Krawczyk, dziadków z obu stron.

1000   Za + męża Kazimierza w 31 rocz. śmierci, Filipa, Marię, Franciszka, Mariannę Olszówków,

Romana Gwóźdź, Krystynę Musialik.

1700   Nowenna do MB Piekarskiej.

1800   1. Msza zbiorowa w intencji próśb i podziękowań za wstaw. MB Piekarskiej.

2. Za + męża Henryka Zychski w 1 rocz. śmierci.

 

  Środa  7 czerwca  2023 r.     

630     Za + Cecylię w 4 rocz. śmierci.

800    Za ++ teściów Gertrudę i Rudolfa Laszczyca, męża Ewalda Laszczyca, dusze w czyśćcu.

1000   Za + Marię Zoleńską, męża Ignacego, córkę Urszulę, syna Alfonsa.

1730   Różaniec.

1800   1. Za + Janusza Bacik w 2 rocz. śmierci.

2. Za + ciocię Stanisławę Zorychta.

 

  Czwartek  8 czerwca  2023 r.         Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

700    Za + brata Ryszarda Wylężek, jego żonę Magdalenę, siostrę Matyldę z mężem Hubertem,

rodziców Jadwigę i Karola Wylężek.

800  (przed procesją) BAZYLIKA: Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie

otrzymane łaski z prośbą o Boże błog., dalszą opiekę i zdrowie dla Justyny i Krzysztofa z ok. 20 rocz.

ślubu oraz o dary Ducha Świętego dla syna Łukasza.                                                            Te Deum

ok. 1015 (po procesji) KALWARIA: W intencji wszystkich dobrodziejów Śląskiej Jerozolimy

i Sanktuarium Piekarskiego.

1030  Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP – Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej z prośbą

o oczyszczenie z fałszywych zarzutów oraz opiekę i dary Ducha Świętego dla Tomasza.

1200  Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o Boże

błog., dalszą opiekę i zdrowie dla Magdaleny i Pawła z ok. 10 rocz. ślubu oraz o dary Ducha Świętego

dla ich synów Jakuba i Szymona.                                                                                         Te Deum

1400 Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o Boże

błog., dary Ducha Świętego, dalszą opiekę i zdrowie dla Bożeny z ok. 60 urodzin oraz o potrzebne

łaski dla całej rodziny.                                                                                                         Te Deum

1500 Nabożeństwo eucharystyczne.

1600  Za + Bogumiła Szafrańskiego – od pracowników Miejskiego Przedszkola na 3 w Piekarach Śląskich.

1800  Różaniec.

1830   Za + Jerzego Stiler na pamiątkę 90 rocz. ziemskich urodzin.

 

  Piątek  9 czerwca  2023 r.                         

630     Za + męża Herberta Szefer w 9 rocz. śmierci, rodziców z obu stron oraz pokrewieństwo.

800             Za ++ teściów Martę i Piotra Szwainoch, szwagierki Łucję i Wandę, dziadków Szwajnoch

i Franielczyk.

1000   Za ++ rodziców Gertrudę i Romana Richter.

1430  ślub rzymski: Sabadasz Monika – Kusz Mateusz.

1730   Nabożeństwo do NSPJ z procesją wokół bazyliki.

1800   1. Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem MB Piekarskiej i św. Józefa z prośbą o Boże

błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, zdrowie i dalszą opiekę dla rodzin Domowego Kościoła

oraz Księdza Moderatora.

2. Za + Olgę Kokuszkin, jej męża Władysława, krewnych, dusze w czyśćcu.

 

     Sobota  10 czerwca  2023 r.                                                                                

630     W intencji żywych i zmarłych zapisanych w Złotej Księdze.

730    Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP.     

800             Za + męża Gerarda Tomaszewskiego w kol. rocz. śmierci oraz Adelajdę i Augustyna Tomaszewskich.

1000   Za ++ rodziców Henrykę i Stanisława Sabik.

1100   Pielgrzymka z Kiełczowa (diec. wrocławska) – Msza święta.

1300  ślub rzymski: Nowak Dominika – Sobala Sebastian.

1400   Pielgrzymka z Sygontki (diec. częstochowska) – Msza święta.

1630   KALWARIA: Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski

z prośbą o Boże błog., dary Ducha Świętego, dalszą opiekę i zdrowie dla Agnieszki z ok. 40 urodzin

oraz o potrzebne łaski dla jej rodziny.                                                                                  Te Deum

1730   Nabożeństwo do NSPJ z procesją wokół bazyliki.

1800   1. Za + Zofię Wandzik w 1 rocz. śmierci.

2. Za ++ rodziców Lidię i Antoniego Nowak.

 

Niedziela   11 czerwca  2023 r.      X Niedziela Zwykła

700    Za ++ …………… rezerwacja Staś

900  Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o Boże

błog., dary Ducha Świętego, zdrowie duszy i ciała dla Marioli oraz o dalszą opiekę i wytrwanie

dla męża Adama, córki Moniki i syna Kamila z rodzinami.

1030  Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o Boże

błog., dalszą opiekę i zdrowie dla Leokadii Wilkowskiej z ok. 70 urodzin oraz o dary Ducha Świętego

i potrzebne łaski dla dzieci i wnuków.                                                                                             Te Deum

1200  Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o Boże

błog., dalszą opiekę i zdrowie dla Marii i Jerzego z ok. 40 rocz. ślubu oraz dary Ducha Świętego dla córki

Karoliny z rodziną.                                                                                                                Te Deum

1200  KALWARIA: Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski

z prośbą o Boże błog., , dalszą opiekę i zdrowie dla Moniki i Karola z okazji 1 rocz. ślubu.

1400 Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o Boże

błog., dalszą opiekę i zdrowie dla Joanny z ok. 65 urodzin oraz dary Ducha Świętego dla męża i całej

rodziny.                                                                                                                                            Te Deum

                                                                                             błog. rocznego dziecka: Weronika Porcek

1500 Nabożeństwo do NSPJ z procesją wokół bazyliki.

1600  W intencji rocznych dzieci: Piotr Telęga.

1800  Różaniec.

1830   Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o Boże

błog., dalszą opiekę i zdrowie dla Tadeusza z ok. 70 urodzin oraz o dary Ducha Świętego i potrzebne

łaski dla całej rodziny.                                                                                                         Te Deum

2000   Msza recytowana: Za + Wilhelma Pryszcz.

2035   APEL PIEKARSKI i uroczyste zasłonięcie Cudownego Obrazu Matki Bożej.