NABOŻEŃSTWA

NABOŻEŃSTWA W TYGODNIU

Różaniec: codziennie o 17.30 (w październiku o 17.15)
I czwartek: po Mszy św. o 10.00 – nabożeństwo w int. kapłanów i o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
I piątek: po Mszy św. o 10.00 – nabożeństwo do NSPJ
I sobota: po Mszy św. o 10.00 – nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP
o 17.00 – różaniec wynagradzający z rozmyślaniem ku czci Niepokalanego Serca NMP

Nieustająca Nowenna do Matki Bożej Piekarskiej: wtorek o 17.00 (transmisja online na kanale youtube bazyliki)

          Prośby i podziękowania za wstawiennictwem Matki Bożej można składać do skarbony umieszczonej przy ostatnim filarze z prawej strony nawy głównej. Są one wyjmowane bezpośrednio przed nabożeństwem, tj. ok. godz. 16.15. Istnieje także możliwość złożenia karteczki z intencją w zakrystii.
          Należy pamiętać, iż nowenna to nie koncert życzeń, dlatego prosimy, aby treść intencji polecanych za pośrednictwem Pani Piekarskiej była jasna i konkretna. Kapłan prowadzący nabożeństwo często swobodnie modyfikuje treść intencji zapisanych na karteczkach, aby ich odczytywanie nie było zbyt monotonne. Czas przeznaczony na odczytywanie intencji jest ograniczony z uwagi na transmisję radiową, co może spowodować, że w danym dniu nie wszystkie intencje zostaną wypowiedziane na głos. Niemniej jednak każde podziękowanie i prośba zostaje włączone do modlitwy zanoszonej przez kapłana podczas Mszy świętej o godz. 18.00. 

NABOŻEŃSTWA W NIEDZIELĘ

Nieszpory – 15.00
Różaniec – 18.00

Wieczorny różaniec w bazylice wypada w niedziele odpustowe,
kiedy przypadają tradycyjne odpusty sanktuaryjne, czyli:

odpust Nawiedzenia NMP – I niedziela lipca
odpust MB Szkaplerznej – III niedziela lipca
odpust Porcjunkuli – I niedziela sierpnia
odpust ku czci św. Bartłomieja Apostoła – niedziela po 24.08
oraz
Uroczystość Wniebowzięcia NMP (początek od grobu Maryi na Kalwarii) – 15.08.
Uroczystość MB Piekarskiej – 12.09.
odpust Podwyższenia Krzyża Świętego – niedziela po 14.09.
W te dni różaniec odmawiany jest na Kalwarii, rozpoczyna się o godz. 13.45 na Rajskim Placu

Nabożeństwa Majowe i Czerwcowe

Nabożeństwa majowe od poniedziałku do soboty o 17.30,
 we wtorek (w ramach nowenny do MB Piekarskiej) o 17.00,
w niedzielę o 15.00.


Nabożeństwa czerwcowe
w oktawie Bożego Ciała do Uroczystości NSPJ o 17.30.

 

Różaniec w październiku

W miesiącu październiku niedzielny różaniec odprawiany jest w sposób szczególnie uroczysty. Rozważania tajemnic z życia Jezusa i Maryi rozpoczynają się przy kaplicy św. Rafała na Rajskim Placu, skąd wyrusza procesja na Kalwarię. W nabożeństwie uczestniczy orkiestra dęta, niesiona jest również pięknie ozdobiona świeżymi kwiatami figura Matki Bożej Fatimskiej.

 

 

Nabożeństwa Fatimskie

od maja do października (miesiące objawień):
10.00 – Msza święta, a po niej różaniec pokutny
19.00 – wieczór fatimski w kościele kalwaryjskim: rożniec zakończony procesją ze świecami do bazyliki, a następnie msza św. o godz. 20.00 w intencji o pokój na świecie i nawrócenie grzeszników.

od listopada do kwietnia:
10.00 – Msza święta, a po niej różaniec pokutny:

 

MODLITWY ODMAWIANE PODCZAS NABOŻEŃSTW FATIMSKICH:

 MODLITWA ANIOŁA Z FATIMY
O Boże mój, wierzę w Ciebie uwielbiam Ciebie, ufam Tobie i miłuję Ciebie.

Proszę Cię o przebaczenie dla tych, którzy w Ciebie nie wierzą,
Ciebie nie uwielbiają, Tobie nie ufają i Ciebie nie miłują.
Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty.
W najgłębszej pokorze cześć Ci oddaję i ofiaruję Tobie Przenajdroższe Ciało i Krew,
Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa obecnego na ołtarzach całego świata
jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętność, którymi jest On obrażany.
Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca
i przez przyczynę Niepokalanego Serca Maryi
proszę Cię o łaskę nawrócenia biednych grzeszników. Amen.


MODLITWA O UZDROWIENIE
Matko Boża Bolesna, Ty pochylasz się nad każdym ludzkim bólem. Również w tej świątyni wypraszasz u Syna liczne uzdrowienia. To On uzdrawia, tak jak kiedyś w czasie Swej wędrówki przez Palestynę, gdy przynoszono do Niego wielu chorych, niewidomych i głuchych, kalekich i trędowatych. Dzięki Twemu wstawiennictwu Maryjo, Twój Syn przywraca zdrowie wielu chorym. Proszę Cię Maryjo, wyproś uzdrowienie również dla mnie. Wiesz, jak bardzo pragnę tej łaski. Wierzę, że Twój Syn może mnie uzdrowić. Powierzam się Jemu przez Twoje Niepokalane Serce i proszę o uzdrowienie mojej duszy i mojego Ciała. Bądź uwielbiony Panie Jezu w Swej mocy i miłosierdziu, bądź wysławiona Matko Boża Bolesna. Amen. 

Chwała Ojcu i Synowi… x 3

Godzina święta

czwartek 17.00

Czuwanie przed Jezusem wystawionym w Najświętszym Sakramencie prowadzone jest przez Arcybractwo Straży Honorowej.
Wieczysta adoracja w parafii przypada w dniach: 5 kwietnia i 21 listopada.

Kaplice adoracji w Piekarach Śląskich:
w Bazylice – kaplica św. Bartłomieja (po prawej stronie prezbiterium)
w parafii św. Rodziny na os. Wieczorka w parafii NSPJ w Brzezinach Śląskich.

Pierwszy piątek i sobota miesiąca

Pierwszy piątek miesiąca
PROGRAM CZUWANIA MODLITEWNEGO W PIERWSZY PIĄTEK MIESIACA:
Godzina Maryjna – 20.00
 Eucharystia – 21.00
  Godzina Miłosierdzia – 22.00
ZAKOŃCZENIE CZUWANIA ok. godz. 23.00

Pierwsza sobota miesiąca:

W pierwszą sobotę miesiąca o godz. 17.00 odmawiamy różaniec wynagradzający połączony z rozważaniami tajemnic z życia Matki Najświętszej.  W tym czasie istnieje możliwość skorzystania z sakramentu pokuty. Po różańcu Eucharystia o godz. 18.00.

 

OKRES BOŻEGO NARODZENIA

Od 25. grudnia aż do 2. lutego w każdą niedzielę śpiewane są uroczyste nieszpory kolędowe oparte na tradycyjnych tekstach podkreślających w sposób szczególny piękno tajemnicy wcielenia. Trzy utwory psalmodyczne, których tytuły to: „Noc nadeszła pożądana”, „Dzień ten nam sam Pan Bóg sprawił” oraz „Śpiewajmy Panu z weselem” przeplatane są śpiewem kolęd. Na zakończenie wykonuje się antyfonę ku czci Matki Bożej „Alma Redemptoris Mater” – „Sławna Matko Zbawiciela” 

Nieszpory Bożonarodzeniowe
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.

Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. 
Jak była na początku, teraz i zawsze, 
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

Psalm I
1. Noc nadeszła pożądana,
w tysiąc gwiazd jasnych przybrana.
Sen spoczynkiem troski słodził. 
Wtem się Jezus nam narodził,
wtem się Jezus nam narodził.

2. Duchów świętych grono całe 
śpiewa w górze Panu chwałę, 
ludziom radość oznajmuje 
i ziemi pokój zwiastuje,
i ziemi pokój zwiastuje.

3. W złocisty obłok przywdziane,
jaką w nocy czyni zmianę; 
a gdy światłość wokół toczy, 
wtem je straż pasterzy zoczy,
wtem je straż pasterzy zoczy.

4. A skoro to straż spostrzegnie,
żwawo do stajni pobiegnie, 
widzieć Dziecię narodzone, 
ubogo w żłób położone,
ubogo w żłób położone.

5. Choć w pieluszki uwinione, 
za Pana jednak uczczone, 
bo każdy w Nim poznać może, 
ulubione Dziecię Boże,
ulubione Dziecię Boże.

6. Jaką radość i nadzieję, 
niebo na ziemię nam leje, 
jak nas Ojciec umiłował, 
kiedy nam Syna darował,
kiedy nam Syna darował.

7. Dawszy nam Bóg Syna Swego, 
da też, co jest zbawiennego! 
Jego miłość nieskończona 
niechaj będzie uwielbiona,
niechaj będzie uwielbiona.

Psam II
1. Dzień ten nam sam Pan Bóg sprawił,
na nim światu się objawił.
Niechaj się więc dziś weseli,
bo z nim radość niebo dzieli.2. Za Nim narody tęskniły,

ach, jakże się pocieszyły,
gdy już nadszedł pożądany
i pocieszył lud stroskany.

3. Kiedy to, ach, pojąć żądam,
pełen zdumienia spoglądam
na Niego i z czcią wyznaję,
że On się pojąć nie daje.

4. Panie, człekiem narodzony,
Książę pokoju mieniony!
Chcesz jak brat nasz mieszkać z nami,
Czynić nas Boga dzieciami.

Psalm III
1. Śpiewajcie Panu z weselem,
Jezus naszym Zbawicielem,
dziś na ziemię przychodzi,
z Panny czystej się rodzi,
z Panny czystej się rodzi

2. Przystąpmyż w duchu ku Tobie,
Tu Bóg w dziecięcia osobie,
tu w ubóstwie Pan świata,
z człowiekiem się dziś brata,
z człowiekiem się dziś brata.

3. Złóżmy Mu ukłon głęboki,
uczcijmy jego wyroki.
Bóg nasz nieogarniony,
człowiekiem dziś zrodzony,
człowiekiem dziś zrodzony.

4. Przynieśmy z Aniołów chórem,
bośmy też Jego utworem.
Chwały mu głośmy pienia,
w dzień Jego narodzenia,
w dzień Jego narodzenia.

5. Idźmy k’Niemu z pasterzami,
nieśmy ofiary z mędrcami!
Już nie kadzidło, złoto,
Pan ten nie stoi o to,
Pan ten nie stoi o to,

6. Chwała bądź Bogu Synowi,
zrodzonemu z Panny czystej,
i Ojcu z Duchem Świętym,
na wieki niepojętym,
na wieki niepojętym.

Magnificat
Wielbi dusza moja Pana
I rozradował się duch mój w Bogu Zbawicielu moim.

Iż wejrzał na pokorę służebnicy swojej.
Oto bowiem odtąd błogosławioną mię zwać będą wszystkie narody.

Albowiem uczynił mi wszelkie rzeczy,
Który możny jest i Święte Imię Jego.

A miłosierdzie Jego od narodu do narodów
Bojących się Jego.

Uczynił moc ramieniem swojem,
Rozproszył pyszne myślą serca swego.

Złożył mocarze z stolicy, 
A podwyższył pokorne.

Łaknące napełnił dobrami,
A bogaczy z niczym wypuścił.

Przyjął Izraela, sługę Swego,
Wspomniawszy na miłosierdzie Swoje.

Jako mówił do ojców naszych,
Abrahamowi i nasieniu Jego na wieki.

Chwała Ojcu i Synowi,
I Duchowi Świętemu.

Jak była na początku 
I teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

albo
1. Wielbij duszo moja, Pana,
któraś od niego wybrana,
i wesel się w Bogu swoim,
co jest Zbawicielem moim.

2. Wejrzał On z swojej stolicy
na pokorę służebnicy
I po wszystkie wieki czczoną
chce ją mieć błogosławioną.

3. Moc najwyższa mnie wsławiła,
kiedy dla mnie uczyniła
cuda nigdy niepojęte,
której imię zawsze święte.

4. A litość od pokolenia,
do pokoleń i zbawienia
tych, co się Boga lękają
i Panem Go swym uznają.

5. Wszechmocny Pan, nieśmiertelną,
moc okazał swoją dzielną,
gdy myśli pysznych rozproszył
i dumne serca poruszył.

6. Bohaterów dumnomężnych,
gdy strącił z tronów potężnych.
A pokornych wyprowadził
i na tronach ich osadził.

7. Gdy ubogich bogactwami,
dom napełnił i skarbami,
a pogardził bogatymi
i zrównał ich z ubogimi.

8. Sługę swego, kiedy w stałą,
wziął opiekę swą wspaniałą, 
Izraela, miłosierny
Bóg w przymierzach swoich wierny.

9. Które z naszymi przodkami,
Abrahama potomkami,
uczynił i zawarł stałe,
i na wieki wiecznie trwałe.

10. Chwała Ojcu i Synowi, 
Świętemu także Duchowi,
niech będzie wszędzie stateczna,
teraz i na wieki wieczna.

Antyfona do Najświętszej Panny Marii
1. Sławna Matko Zbawiciela,
Rodzico Odkupiciela, 
Gwiazdo morza głębokiego, 
Racz się ująć świata mdłego.

2. Natura się zadumiała, 
Gdyś w łonie Twem pozwoliła,
Na anielskie pozdrowienie, 
Syna Bożego wcielenie.

3. Tyś poczęła, porodziła, 
Lecz jakoś wpierw Panną była, 
Panną zostajesz na wieki, 
Przyczyń się za nas grzeszniki.

OKRES WIELKIEGO POSTU

Droga Krzyżowa:

dla dzieci: w piątek o 16.00,
dla dorosłych: w piątek o 17.15,
 na Kalwarii: w sobotę o 10.45 (początek na Rajskim Placu).

Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym: w niedziele o 15.00.

CHWALEBNE MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ
NA KALWARII PIEKARSKIEJ
W 2015 roku po 100 latach przerwy na Kalwaryjskie Wzgórze powróciły inscenizowane obchody
ostatnich dni z życia Naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Zapraszamy do wspólnej modlitwy…

NIEDZIELA PALMOWA
GODZ. 9.30

WIELKI CZWARTEK
GODZ. 9.00

WIELKI PIĄTEK
GODZ. 9.00

OBCHODY KALWARYJSKIE

W sobotę przed najważniejszymi odpustami sanktuaryjnymi o godz. 10.45 na Rajskim Placu rozpoczynają się obchody kalwaryjskie, czyli nabożeństwo pasyjne polegające na rozważaniu wydarzeń związanych z Męką i Śmiercią naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Procesji przechodzącej dróżkami kalwaryjskimi towarzyszy orkiestra dęta. W stosunku do tradycyjnej drogi krzyżowej, obchody kalwaryjskie stanowią swoiste jej rozwinięcie, gdyż tradycyjne XIV stacji poprzedza w tym wypadku XIII dodatkowych. Wierni wędrują zatem przez takie miejsca, jak wieczernik, ogrójec, ogród oliwny, potok Cedron, pałac Annasza, Kajfasza, Piłata, Heroda aż do Świętych Schodów, za którymi rozważania obejmują już tradycyjne stacje drogi krzyżowej.

Na obchody zapraszamy:
odpust Nawiedzenia NMP
w sobotę przed I niedzielą lipca

odpust MB Szkaplerznej
w sobotę przed III niedzielą lipca

odpust Porcjunkuli
w sobotę przed I niedzielą sierpnia

odpust ku czci św. Bartłomieja Apostoła
w sobotę po 24 sierpnia

odpust Podwyższenia Krzyża Świętego
w sobotę po 12 września

Ponadto obchody kalwaryjskie odprawiane są w ramach Chwalebnego Misterium Męki Pańskiej w formie inscenizowanej w Wielki Czwartek i w Wielki Piątek
o godz. 9.00