ADORACJE

Adoracja Jezusa Eucharystycznego w bazylice
od poniedziałku do piątku
w godz. 10.45 do 17.30