Pomóż odbudować OCHRONKĘ

  POMÓŻ ODBUDOWAĆ PARAFIALNĄ OCHRONKĘ CHARYTATYWNĄ PRZY NASZYM SANKTUARIUM Wszelkie szczegółowe informacje o możliwych formach pomocy można uzyskać poprzez kancelarię parafialną: 32 287 22 70 lub e-mail: piekary.bazylika@katowicka.pl Wpłat na odbudowę można dokonać na konto parafii, tytułem: NA ODBUDOWĘ OCHRONKI Parafia Imienia NMP i Św. Bartłomiejaul. Ks. Ficka 741-940 Piekary Śląskie Numer konta parafii: PKO BP05 […]

KOLĘDA – 2022

  PLAN ODWIEDZIN KOLĘDOWYCH 2022 * W bieżącym roku odwiedziny kolędowe obejmą te rodziny, które zgłosiły chęć przyjęcia kapłana w swoim domu * Kolędy rozpoczynamy o godz. 15.00 * Trasa kolędy przebiega zgodnie z kolejnością ulic wypisanych na planie – zawsze od najniższego numeru domu i mieszkania * Termin kolędy dodatkowej zostanie podany w grudniu […]

Żywy Różaniec

Spotkania formacyjne odbywają się w pierwszą sobotę miesiąca. Zapisy osób chętnych do włączenia się w modlitwę prowadzi centrum pielgrzymkowe. Członkowie tej wspólnoty biorą udział w sposób szczególny w modlitwach i dobrych uczynkach tej duchowej rodziny. W Żywym Różańcu – wspólnota złożona z 20 osób nazywa się Różą i każda z tych osób odmawia codziennie tylko jedną […]

Zespół Charytatywny

Parafialny Zespół Charytatywny im. św. Wincentego à Paulo, jest wspólnotą wolontariuszy, którzy wspierają działania charytatywne i dobroczynne parafii. Członkowie Zespołu uczestniczą w akcjach charytatywnych wyznaczonych przez centralę ogólnopolską lub diecezjalną Caritas. Zespół rozeznaje także zakres potrzeb charytatywnych według wyznaczonych rejonów parafii, a także współpracuje z Parafialną Ochronką Charytatywną prowadzoną przez Siostry Boromeuszki oraz wolontariuszy. Formacja Zespołu […]

Straż Honorowa

Spotkania w pierwszą sobotę miesiąca o 15.30 w Centrum Pielgrzymkowym.Straż Honorowa powstała we Francji dnia 13 marca 1863 r. Impulsem do jej ustanowienia stało się objawienie Serca Jezusa św. Marii Małgorzacie Alacoque. Czym jest Arcybractwo Straży Honorowej NSPJ?Początki Arcybractwa sięgają wieku XIX, zwanego wiekiem Serca Jezusowego. We francuskim mieście Bourg-en-Bresse, 13 marca 1863 r. powstała […]

Sodalicja Niewiast

Wspólnota formująca kobiety zamężne, wdowy, matki.Spotkania w pierwszą środę miesiąca o 15.00 w centrum pielgrzymkowym.