21 sierpnia – Pielgrzymka Kobiet

SPOWIEDŹ W BAZYLICE (w okresie wakacji) W dni powszednie – około pół godziny przed Mszą św.w niedziele – około 15 minut przed Mszą św. od wtorku do sobotyod 16.00 do 18.00 KONFESJONAŁ KSIĘDZA SPOWIEDNIKA JEST ZAMYKANY I  UMOŻLIWIA SPOWIEDŹ OSOBOM SŁABOSŁYSZĄCYM, A TAKŻE NA SIEDZĄCO  

POMOC DLA UKRAINY

Trwa akcja pomocy na rzecz uchodźców z Ukrainy. Proponujemy 3 formy wsparcia: – przygotowanie paczek z żywnością, produktami higienicznymi itp. wg list, które są wyłożone z tyłu kościoła (szczegóły: https://katowice.caritas.pl/news.php?idn=111) – złożenie ofiary materialnej na konto parafii z dopiskiem „dla uchodźców z Ukrainy”           Parafia Imienia NMP i św. Bartłomieja, ul. Ficka 7, 41-940 Piekary […]

Żywy Różaniec

Spotkania formacyjne odbywają się w pierwszą sobotę miesiąca. Zapisy osób chętnych do włączenia się w modlitwę prowadzi centrum pielgrzymkowe. Członkowie tej wspólnoty biorą udział w sposób szczególny w modlitwach i dobrych uczynkach tej duchowej rodziny. W Żywym Różańcu – wspólnota złożona z 20 osób nazywa się Różą i każda z tych osób odmawia codziennie tylko jedną […]

Zespół Charytatywny

Parafialny Zespół Charytatywny im. św. Wincentego à Paulo, jest wspólnotą wolontariuszy, którzy wspierają działania charytatywne i dobroczynne parafii. Członkowie Zespołu uczestniczą w akcjach charytatywnych wyznaczonych przez centralę ogólnopolską lub diecezjalną Caritas. Zespół rozeznaje także zakres potrzeb charytatywnych według wyznaczonych rejonów parafii, a także współpracuje z Parafialną Ochronką Charytatywną prowadzoną przez Siostry Boromeuszki oraz wolontariuszy. Formacja Zespołu […]

Straż Honorowa

Spotkania w pierwszą sobotę miesiąca o 15.30 w Centrum Pielgrzymkowym.Straż Honorowa powstała we Francji dnia 13 marca 1863 r. Impulsem do jej ustanowienia stało się objawienie Serca Jezusa św. Marii Małgorzacie Alacoque. Czym jest Arcybractwo Straży Honorowej NSPJ?Początki Arcybractwa sięgają wieku XIX, zwanego wiekiem Serca Jezusowego. We francuskim mieście Bourg-en-Bresse, 13 marca 1863 r. powstała […]

Sodalicja Niewiast

Wspólnota formująca kobiety zamężne, wdowy, matki.Spotkania w pierwszą środę miesiąca o 15.00 w centrum pielgrzymkowym.