Mężczyźni Św. Józefa

Spotkania odbywają się w pierwszy wtorek miesiąca po Mszy św. wieczornej
w kawiarence „Centrum Pielgrzymkowego”.
O, święty Józefie, strzeż domu naszego
i uproś nam błogosławieństwa Bożego.
Tutaj w naszym małym gronie,
weź nas wszystkich w swą obronę.
Ażeby miłość i jedność w nas się pomnażały,
pokój i radość nam towarzyszyły.
By nasze uczynki cnotami były ozdobione
i wysłużyły nam kiedyś niebieską koronę.
O to Cię błagamy gorącymi prośbami,
bądź i przebywaj pomiędzy nami.
Z ufnym spojrzeniem ciebie błagamy
i klucze do szczęścia domowego wręczamy.
Oddalaj wszystko, co by domowi naszemu szkodziło
lub niebezpieczeństwo nam jakie groziło.
Ach zamknij wszystkich także i mnie,
w sercu Jezusa błagamy Cię.
Ażeby nam tu, wszystkie dni schodziły,
jak niegdyś w domu nazaretańskim były. Amen.