Kategoria: męka pańska

SPOWIEDŹ W BAZYLICE
(w okresie wakacji)

W dni powszednie – około pół godziny przed Mszą św.
w niedziele – około 15 minut przed Mszą św.

od wtorku do soboty
od 16.00 do 18.00

KONFESJONAŁ KSIĘDZA SPOWIEDNIKA JEST ZAMYKANY

I  UMOŻLIWIA SPOWIEDŹ OSOBOM SŁABOSŁYSZĄCYM, A TAKŻE NA SIEDZĄCO