Bractwo Kalwaryjskie

 Kim jesteśmy?
Piekarska Kalwaria to miejsce, które od pokoleń przyciąga ludzi pragnących zanurzyć się w modlitwie i skupieniu, a poprzez kontemplację wydarzeń z życia Jezusa i Maryi wejść głębiej w prawdę o nieskończonej Bożej miłości płynącej z Krzyża Chrystusa.

Kalwaryjskie ścieżki od ponad stu lat każdego dnia wydeptują ludzie poszukujący odpowiedzi na pytanie o sens swojego cierpienia, którzy spoglądając na umęczonego Jezusa, oddają Mu swoje życie i łączą z Nim codzienne zmagania. Idą wraz Matką Bożą śladami Jej Syna, po drogach, które przypominają, iż „ten kto wierzy, nigdy nie jest sam. Ten, kto wierzy, nie musi się obawiać, że znajdzie się w ślepym zaułku” (Benedykt XVI).

By jak najszerzej otworzyć ludziom bramy Bożego Miłosierdzia tryskające z przebitego Serca Jezusa, w roku 2015 na kalwaryjskie Wzgórze po niemal 100 latach przerwy powróciło „Chwalebne Misterium Męki Pańskiej”. Fenomen tego wydarzenia i ogromne zainteresowanie, jakim się cieszy sprawiły, że grupa osób zaangażowanych w jego przygotowanie zawiązała wspólnotę, która troszczy się o zachowanie dziedzictwa Piekarskiej Kalwarii. Tak powstało Piekarskie Bractwo Kalwaryjskie, które decyzją ks. abpa Wiktora Skworca z dnia 14 listopada 2017 roku stało się stowarzyszeniem kościelnym i od tego momentu wypełnia swoją misję polegającą na przekazaniu kolejnym pokoleniom duchowego i materialnego dziedzictwa kalwarii.

Członkowie Bractwa co roku 14 września w Święto Podwyższenia Krzyża Świętego będącego świętem patronalnym wspólnoty, odnawiają swe przyrzeczenia i zobowiązują się do dbałości o kalwarię i pogłębiania w codziennym życiu pobożności pasyjnej.

Symbolem przynależności do Bractwa jest krzyż jerozolimski, który każdy członek uroczyście otrzymuje w dniu wstąpienia do wspólnoty. Członkowie Bractwa zobowiązują się wówczas do łączenia swych codziennych krzyży z Jezusem Umęczonym, a także do modlitwy w intencji Bractwa w każdy piątek. Odmawiają Ojcze nasz… i Któryś za nas cierpiał rany…

Wśród członków Bractwa są aktorzy grający w Misterium Męki Pańskiej, osoby tworzące jego zaplecze techniczne, a także przewodnicy sanktuaryjni, osoby dbające o poszczególne kaplice kalwaryjskie, jak i Ci którzy modlitwą i dobrym słowem wspierają dzieła podejmowane przez Bractwo. W ich gronie znajdują się zarówno piekarzanie, jak i osoby z innych miast. Większość z nich to pełni energii młodzi ludzie: studenci i uczniowie. Spora część członków to osoby aktywne zawodowo, służące swym doświadczeniem i wiedzą z różnych dziedzin.

Bractwem kieruje kapituła, na której czele stoi superior wybierany przez wszystkich członków na 3-letnią kadencję. W koordynacji działań Bractwa wspomagają go zastępcy. Pozostałe osoby tworzące zarząd to: skryba – sekretarz, prokurator – odpowiedzialny za majątek bractwa, promotor – działania promocyjne, skarbnik. Opiekę duchową sprawuje nad wspólnotą sprawuje ks. proboszcz Mirosław Godziek.

Bractwo nie mogłoby działać bez pomocy Bożej Opatrzności, dlatego podstawą wszelkich podejmowanych inicjatyw jest modlitwa. W ciągu roku odbywa się kilka spotkań formacyjno-modlitewnych, spośród których najważniejsze mają miejsce w czasie Wielkiego Postu. Bezpośrednim przygotowaniem do Wielkiego Tygodnia są pasyjne wieczory przeżywane w kościele kalwaryjskim. W ramach tych medytacyjnych spotkań kontemplowane są rany Chrystusa. Znakiem towarzyszącym modlitwie jest wizerunek Ukrzyżowanego pozostawiony na płótnie grobowym, czyli na tzw. Całunie Turyńskim, a także w relikwiach Krzyża Świętego.

Jaki jest nasz cel?
Troska o zachowanie duchowego i materialnego dziedzictwa Kalwarii poprzez propagowanie pobożności pasyjnej i mówienie o bogatej historii tego miejsca.

Czym się zajmujemy?
organizacją Chwalebnego Misterium Męki Pańskiej,
otaczamy opieką kalwaryjskie kaplice, pozyskujemy środki na prace remontowe,
przeżywamy nasze codzienne krzyże w duchu wynagrodzenia Umęczonemu Zbawicielowi za popełnione grzechy

Jak zostać członkiem?
Członkiem Bractwa może zostać osoba, która ukończyła 16 lat, bez względu na miejsce zamieszania. Istotne jest rozpoznanie w sercu gotowości do wsparcia działań Bractwa: modlitwą, zaangażowaniem lub ofiarą materialną. Wystarczy skontaktować się z nami poprzez e-mail lub osobiście, przyjść na spotkanie i wyrazić gotowość do naśladowania Chrystusa Ukrzyżowanego.

 Kontakt poprzez kancelarię parafialną Bazyliki: 32 287 22 70.

e-mail: piekary.bazylika@katowicka.pl