ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

INFORMACJA O OGŁOSZENIU POSTĘPOWANIA ZAKUPOWEGO

Parafia imienia Najświętszej Maryi Panny i Św. Bartłomieja Apostoła w Piekarach Śląskich ogłasza postępowanie na wybór Wykonawcy dla zadania
pn. „Pełna konserwacja techniczno-estetyczna pięciu kaplic będących częścią Kalwarii Piekarskiej w Piekarach Śląskich.”

Termin ogłoszenia postępowania: 17 maja 2024 r.

Termin składania ofert: 19 czerwca 2024 r.

Zamówienie realizowane jest w ramach dofinansowania Inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja 1.

Przedmiotem zamówienia są kompleksowe prace konserwatorskie na elewacjach, dachach i we wnętrzach pięciu kaplic pasyjnych z Kalwarii Piekarskiej:
  1. Pałac Heroda
  2. I Stacja: Pałac Piłata
  3. II Stacja: Jezus bierze Krzyż na swe ramiona
  4. III Stacja: Pierwszy Upadek
  5. IV Stacja: Spotkanie z Matką
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w ogłoszeniu.

Termin wykonania zamówienia: 36 miesięcy od daty podpisania umowy.

Postępowanie zakupowe prowadzone jest przez Parafię Imienia Najświętszej Maryi Panny i Św. Bartłomieja Apostoła w Piekarach Śląskich.

Oferty przyjmowane będą wyłącznie w formie papierowej.

Ofertę należy złożyć pocztą lub osobiście na adres zamawiającego:

Parafia Imienia Najświętszej Maryi Panny i Św. Bartłomieja Apostoła w Piekarach Śląskich, 41-940 Piekary Śląskie, ul. Ks. Jana Ficka 7

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 czerwca 2024 r. do godziny 10:00.

W przypadku osobistego dostarczenia oferty należy złożyć ją w kancelarii parafialnej czynnej: poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek od 8.30 do 11.00 i od 15.00 do 17.00 oraz środa od 15.00 do 17.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 czerwca 2024 r. o godzinie 10:30.

Szczegóły dotyczące sposobu przygotowania i złożenia oferty przedstawiono w Ogłoszeniu.

Kontakt z zamawiającym w przypadku wystąpienia ewentualnych dodatkowych pytań możliwy jest za pośrednictwem komunikacji e-mail: piekary.bazylika@katowicka.pl

Zapytanie ofertowe

– Załącznik nr 1 – Program prac konserwatorskich

– Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

– Załącznik nr 3 – Wzór umowy

– Załącznik nr 4 – Rozbicie ceny ofertowej

– Załącznik nr 5 – Przedmiar orientacyjny

– Załącznik nr 6 – Protokół z wizji lokalnej