LITANIA DO MB PIEKARSKIEJ

  MODLITWYDO MATKI BOŻEJ PIEKARSKIEJ GŁÓWNEJ PATRONKI PARAFII I ARCHIDIECEZJI   Litania do MB Piekarskiej Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad […]

Kolęda 2023/2024

PLAN ODWIEDZIN KOLĘDOWYCH W PARAFII IMIENIA NMP I ŚW. BARTŁOMIEJA W PIEKARACH ŚLĄSKICH (cz. I)   PROSIMY O WYROZUMIAŁOŚĆ I ZGŁASZANIE EWENTUALNYCH BŁĘDÓW W NUMERACJI WYŁĄCZNIE W KANCELARII PARAFIALNEJ (tel. 32 287 22 70). Kolęda odbędzie się w formie tradycyjnej, czyli od mieszkania do mieszkania, bez konieczności zapisu jak to było w roku ubiegłym. Część [...]

Żywy Różaniec

Spotkania formacyjne odbywają się w pierwszą sobotę miesiąca. Zapisy osób chętnych do włączenia się w modlitwę prowadzi centrum pielgrzymkowe. Członkowie tej wspólnoty biorą udział w sposób szczególny w modlitwach i dobrych uczynkach tej duchowej rodziny. W Żywym Różańcu – wspólnota złożona z 20 osób nazywa się Różą i każda z tych osób odmawia codziennie tylko jedną […]

Zespół Charytatywny

Parafialny Zespół Charytatywny im. św. Wincentego à Paulo, jest wspólnotą wolontariuszy, którzy wspierają działania charytatywne i dobroczynne parafii. Członkowie Zespołu uczestniczą w akcjach charytatywnych wyznaczonych przez centralę ogólnopolską lub diecezjalną Caritas. Zespół rozeznaje także zakres potrzeb charytatywnych według wyznaczonych rejonów parafii, a także współpracuje z Parafialną Ochronką Charytatywną prowadzoną przez Siostry Boromeuszki oraz wolontariuszy. Formacja Zespołu […]

Straż Honorowa

Spotkania w pierwszą sobotę miesiąca o 15.30 w Centrum Pielgrzymkowym.Straż Honorowa powstała we Francji dnia 13 marca 1863 r. Impulsem do jej ustanowienia stało się objawienie Serca Jezusa św. Marii Małgorzacie Alacoque. Czym jest Arcybractwo Straży Honorowej NSPJ?Początki Arcybractwa sięgają wieku XIX, zwanego wiekiem Serca Jezusowego. We francuskim mieście Bourg-en-Bresse, 13 marca 1863 r. powstała […]

Sodalicja Niewiast

Wspólnota formująca kobiety zamężne, wdowy, matki.Spotkania w pierwszą środę miesiąca o 15.00 w centrum pielgrzymkowym.