Sodalicja Niewiast

Wspólnota formująca kobiety zamężne, wdowy, matki.
Spotkania w pierwszą środę miesiąca o 15.00 w centrum pielgrzymkowym.