Katecheza dorosłych

Katecheza dorosłych – III czwartek miesiąca po mszy wieczornej (ok. 18.45)


Zapraszamy do spotkania z Bogiem i Jego słowem.

Niech lectio divina będzie przewodnikiem na tej drodze. Niech wprowadzi nas w nowe doświadczenia, nieplanowane, wynikające bardziej z łaski Bożej, niż z ludzkich schematów i własnych planów.