Kategoria: main

  

 PORZĄDEK CELEBRACJI ORAZ INTENCJE MSZALNE

 

    Czwartek  29 września   2022 r.     Święto św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała

630     Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą

o Boże błog., dary Ducha Św., dalszą opiekę i zdrowie dla s. Rafały z okazji imienin.

800    1. Za ++ rodziców Amalię i Jana Latocha, męża Józefa Lubos i dusze w czyśćcu cierpiące.

2. Za ++ rodziców Martę i Andrzeja Czempiel oraz dusze w czyśćcu.

1000   Za + Ernesta Stolarczyk.

1700   Godzina Święta.

1730   Różaniec.

1800    1. Za + ojca Alfonsa Daneckiego w rocz. śmierci, matkę Anielę ++ dziadków Danecki i Mazur.

2. Za ++ Joannę i Konrada Rudy.

 

Piątek  30 września   2022 r.    Wsp. św. Hieronima, prezb. i dK

630     Za + Zbigniewa Wypych, jego rodziców Franciszkę i Jana, dziadków oraz ojca Walentego.

800          Za ++ rodziców Gertrudę i Wilhelma Ogaza, Annę i Franciszka Sapota ++ rodzeństwo z obu stron,

ks. Szczepana Ogazę.

1000   Za + Henryka Prosowskiego, rodziców Marię i Jana, teściów Marię i Franciszka ++ z rodzin

Prosowski, Małeska, Bartosik, Widera.

1630   Msza szkolna: Za ++ rodziców Agnieszkę i Mariana, brata Eugeniusza Nawrat.

1730   Różaniec.

1800   Za + ojca Stanisława Rabsztyna w 28 rocz. śmierci, mamę Martę, teściów Janinę i Stanisława Komorowskich,

dziadków z obu stron.

 

Sobota   1 października   2022 r.         Wsp. św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dz. i dK

                                                                                pierwsza sobota miesiąca

630     W intencji żywych i zmarłych zapisanych w Złotej Księdze.

730    Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP.     

800    Za  + męża Jana Pradelok i rodziców z obu stron.

1000   1. Do Miłosierdzia Bożego jako wynagrodzenie za grzechy własne, naszej Ojczyzny i świata przeciw

Niepokalanemu Sercu Maryi – z intencji Róż Różańcowych.

2. Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o Boże

         błog., dalszą opiekę i zdrowie dla Franciszka Kurczyka z ok. 1 urodzin.                            (ks. Gość)

(po mszy nabożeństwo pierwszosobotnie)                                    + błog. rocznego dziecka

                                    

1600   ślub rzymski: Anna Tokarz – Patryk Tokarz.

1700   Różaniec wynagradzający z rozmyślaniem ku czci Niepokalanego Serca NMP.

 1800   1. Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o Boże

błog., dalszą opiekę i zdrowie dla Katarzyny i Piotra z ok. 25 rocznicy ślubu oraz o dary Ducha Św.

dla córki Anny i syna Mateusza.                                                                                       Te Deum

        2. Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o Boże

błog., dary Ducha Św., dalszą opiekę i zdrowie dla członków Chóru „Polonia Harmonia” z okazji

110 rocznicy istnienia zespołu.                                                                                            (ks. Gość)

 

17.00 – nauka przed chrztem

 

    Niedziela  2 października  2022 r.     XXVII Niedziela Zwykła

700    Za ++ Elżbietę, Bronisława, Stanisława, Sławomira Stachera, Andrzeja Lukosz.

900     Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o Boże

błog., dary Ducha Św., dalszą opiekę i zdrowie dla Władysławy z ok. 70 urodzin.              Te Deum

1030  Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o Boże

błog., dalszą opiekę i zdrowie dla Danieli i Witolda Chmielewskich z ok. 50 rocznicy ślubu. Te Deum

1200  Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o Boże

błog., dary Ducha Św., opiekę Anioła Stróża i zdrowie dla Teresy Długosz z ok. 70 urodzin. Te Deum

po mszy chrzest: Mazur Julia

1200  Kalwaria: Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski

z prośbą o Boże błog., dary Ducha Św., dalszą opiekę i zdrowie dla Adama z ok. 40 urodzin.                                                                                                                                                          Te Deum

1400  Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o Boże

błog., dalszą opiekę i zdrowie dla Barbary i Jerzego Susek z ok. 40 rocz. ślubu, Barbary i Mateusza

Susek z ok. 10 rocz. ślubu oraz Moniki i Tomasza Susek z ok. 10 rocz. ślubu. z ok. 35 rocznicy ślubu.

Te Deum

 1345   Różaniec na Kalwarii – cz. I.

 1500  Nieszpory.

1600  Msza chrzcielna: Adam Adamczewski, Aurelia Bensz, Maksymilian Herisz, Weronika Porcek,

Tymoteusz Powrosło, Adrianna Zając, Pola Zorychta.

(do modl. wiernych: Z prośbą o Boże błog. dla Emilii Powrosło z ok. 6 urodzin.)

1830   Za + Karola Kocybała i Barbarę Cierniak.

2000   Msza recytowana: Za + Stefanię Gruchlik w 1 rocz. śmierci – od bliskich.

2035   APEL PIEKARSKI i uroczyste zasłonięcie Cudownego Obrazu Matki Bożej.

 

    Poniedziałek  3 października   2022 r.    

630     Za ++ rodziców Anielę i Eugeniusza Słota.

800           1. Za ++ Jadwigę i Teodora Piernikarczyk, Marię Stokłosa, Helgę Piernikarczyk, Henryka Kusz,

Jerzego Kałuża i Mieczysława Mezglewskiego oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

2. Za + Józefa Nawrata – od Joanny, Antoniego i Karoliny.

1000   Za + ojca Stanisława Liwowskiego w kol. rocz. śmierci.

1715   Różaniec.

1800   Msza zbiorowa za zmarłych.

 

Wtorek  4 października   2022 r.     Wsp. św. Franciszka z Asyżu

630     Za ++ rodziców Jadwigę i Brunona Brzozowskich w rocz. ziemskich urodzin.

800    Za ++ rodziców Konrada i Gertrudę Szastok, Gertrudę i Franciszka Wylenżek, brata Andrzeja,

szwagrów Adama i Fryderyka, dziadków i pokrewieństwo.

1000   Za + męża Czesława Bednarczyk oraz Agnieszkę i Albina Bednarczyk, Zofię i Feliksa Świder.

1700   Nowenna do MB Piekarskiej.

1800   1. Msza zbiorowa w intencji próśb i podziękowań za wstaw. MB Piekarskiej.

2. Za + Małgorzatę Kaczyńską w 1 rocz. śmierci.

3. Za + męża Bogusława Nowok w 55 rocz. ziemskich urodzin.

 

Środa   5 października   2022 r.  Wsp. św. siostry Faustyny Kowalskiej, dz.

630     Za + mamę Stefanię Cichowską we wsp. ziem. urodzin.

800    Za ++ rodziców Agnieszkę i Ulricha Adamiec, Łucje i Alfreda Ćwieląg, siostry Barbarę Fritsch

i Teresę Andraczek.

1000   Za ++ rodziców Józefę i Jerzego Hampf, Gertrudę i Piotra Tomys oraz męża Józefa.

1715   Różaniec.

1800   1. Za + męża Zenona Ziarnek, ojca Stanisława Wilk, dziadków Kazimierza i Helenę Skomra,

teściów Teresę i Stanisława Ziarnek.

2. Za ++ rodziców Marię i Gerarda Galbas.

 

    Czwartek  6 października   2022 r.     Pierwszy czwartek miesiąca

630     O nowe powołania kapłańskie i zakonne.

800    Do Bożej Opatrzności za wstaw MBP z podziękowaniem za dar życia oraz z prośbą o dalszą opiekę,

Boże błog, dary Ducha Św. i zdrowie dla Weroniki z ok. 15 urodzin oraz dla jej rodzeństwa Karola,

Tymoteusza i Klary.

1000   Za + mamę Hildegardę Nowak.

                                                          (po mszy nabożeństwo pierwszoczwartkowe)

1700   Godzina Święta.

1715   Różaniec.

1800    1. Do Chrystusa Króla Najwyższego Kapłana za wstaw. MBP z prośbą o dary Ducha Św. na czas

przygotowania do święceń prezbiteratu dla diakonów: Macieja Budnera, Karola Doliboga,

Szymona Griegera, Piotra Literskiego, Michała Paprotnego, Mateusza Poniszowskiego i Piotra Sadły.

2. Za ++ rodziców Teresę i Józefa Nopora w 20 rocz. śmierci ojca.

3. Za + Mariana Rdzanek w 30 rocz. śmierci, mamę Otylię, brata Adama, bratową Aleksandrę,

pokrew. z obu stron i dusze w czyśćcu.

 

Piątek  7 października   2022 r.    Wsp. NMP Różańcowej – pierwszy piątek miesiąca

630     Do Bożego Miłosierdzia za wstaw. MBP i św. Karola Boromeusza Boże błog. i wytrwanie

w powołaniu dla ss. Boromeuszek.

800          Do NSPJ jako wynagrodzenie za grzechy oraz z prośbą o Boże błog. i zdrowie dla członków

Straży Honorowej.

1000   Do Bożego Miłosierdzia za wstaw. MBP z prośbą o Boże błog, dary Ducha Św. i opiekę dla członków

Żywego Różańca przy Bazylice Piekarskiej. (po mszy nabożeństwo pierwszopiątkowe)                

1630   Msza szkolna: W intencji dzieci odprawiających 9 pierwszy piątków miesiąca.

1715   Różaniec.

1800   W intencji triumfu Niepokalanego Serca Matki Najświętszej w sercach wszystkich ludzi w Polsce i na świecie.

2000 – 2300  Wieczór zadośćuczynienia: godzina maryjna, 2100 – Eucharystia, godzina miłosierdzia.

                                      Prowadzi par. MB Nieustającej Pomocy w Kozłowej Górze.

 

Sobota   8 października   2022 r.         

630     W intencji żywych i zmarłych zapisanych w Złotej Księdze.

730    Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP.     

800    Za  + Krystynę Panek oraz ++ mieszkańców bloku przy ul. Z. Starego 2.

1000   Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o Boże

błog., dary Ducha Św., dalszą opiekę i zdrowie dla Moniki i Julii z okazji urodzin.

1100   Archidiecezjalna Pielgrzymka nauczycieli, katechetów i wychowawców – Msza Święta.

1200   Anioł Pański, konferencja.                 1245   Nabożeństwo.

1600   ślub rzymski: Aleksandra Góra – Dawid Baryła.

1715   Różaniec.

1800   1. Za + Janusza Bacik w rocz. ziemskich urodzin.

2. Za + męża Sławomira Morawiec.

 

    Niedziela  9 października  2022 r.     XXVIII Niedziela Zwykła

700    Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o Boże

błog., dary Ducha Św., dalszą opiekę i zdrowie dla Ilse Jegla.

900     Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o Boże

błog., dalszą opiekę i zdrowie dla Grażyny i Janusza z ok. 20 rocznicy ślubu oraz o dary Ducha Św.

dla synów.                                                                                                                             Te Deum

1030  Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o Boże

błog., dalszą opiekę i zdrowie dla Franciszka z ok. 80 urodzin.                                          Te Deum

1200  Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o Boże

błog., dalszą opiekę i zdrowie dla Romana z ok. 65 urodzin.                                                         Te Deum

1200  Kalwaria: Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski

z prośbą o Boże błog., dalszą opiekę i zdrowie dla Tadeusza z ok. 70 urodzin oraz potrzebne łaski

dla całej rodziny.                                                                                                                 Te Deum

1400  Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o Boże

błog., dalszą opiekę i zdrowie dla Agnieszki i Rafała z ok. 20 rocznicy ślubu oraz kolejnych urodzin

Agnieszki, a także o dary Ducha Św. dla córek Anny i Ewy.                                                         Te Deum

1345   Różaniec na Kalwarii – cz. II.

1500  Nieszpory.

1600  Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o Boże

błog., dalszą opiekę i zdrowie dla rodziny Bonk i rodu Pinocy.

1830   Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o Boże błog., dalszą opiekę i zdrowie dla Tadeusza z ok. 70 urodzin                                                 Te Deum

2000   Msza recytowana: Za + Elżbietę Roszczyk.

2035   APEL PIEKARSKI i uroczyste zasłonięcie Cudownego Obrazu Matki Bożej.

    

Poniedziałek  10 października  2022 r.    

630     Za + syna Dariusza Wieczorek.

800           1. Za + Franciszka Ludyga.

2. Za ++ rodziców Irenę i Henryka Zimnik, dziadków Marię i Teodora Grzywocz, Gertrudę

i Wilhelma Zimnik, Mariana Grzywocz ++ pokrew. z obu stron i dusze w czyśćcu cierp.

1000   Za + siostrę Bogumiłę w kol. rocz. śmierci, rodziców Adelajdę i Leona Majda.

1715   Różaniec.

1800   Msza zbiorowa za zmarłych.

 

Wtorek  11 października  2022 r.     

630     Za + męża Krystiana Hajduga.

800    1. Za + ojca Augustyna Kubica w rocz. śmierci oraz matkę Marię Kubica.

2. Za ++ rodziców Marię i Sylwestra Grajewskich w kol. rocz. śmierci.

1000   Za ++ dziadków Genowefę i Wojciecha Franiel oraz pokrewieństwo.

1700   Nowenna do MB Piekarskiej.

1800   1. Msza zbiorowa w intencji próśb i podziękowań za wstaw. MB Piekarskiej.

2. Za ++ rodziców Różę i Gerarda Dworaczek, pokrew. z obu stron.

 

Środa   12 października  2022 r.  

630     Za ++ siostry Boromeuszki.

800    Do Bożej Opatrzności w intencji Ojca świętego Franciszka, biskupów, prezbiterów, Ojczyzny,

Radia Maryja i dzieł przy nim powstałych.

1000   Za ++ rodziców Jadwigę i Franciszka Froń.

1715   Różaniec.

1800  1. Za + Jerzego Koba w 1 rocz. śmierci.

2. Za ++ (rezerwacja)

 

    Czwartek  13 października  2022 r.     Wsp. bł. Honorata Koźmińskiego, prezb.

630     Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP z prośbą o Boże błog., wzrost wiary, nadziei i miłości,

dary Ducha Św. oraz dalszą opiekę dla Krzysztofa z ok. urodzin.

800    Za + mamę Anielę Pitas w 20 rocz. śmierci.

1000   Za + Antoniego Jędrusik w rocz. śmierci oraz jego żonę Jadwigę.

(po mszy różaniec pokutny)

1700   Godzina Święta.

1715   Różaniec.

1800    Za + Ryszarda Korfanty w 8 rocz. śmierci, Marię Korfanty, Jadwigę i Leopolda Ludyga.

1900   Wieczór fatimski w kościele kalwaryjskim: różaniec, procesja światła do bazyliki.

2000   Msza o pokój na świecie i nawrócenie grzeszników.

 

Piątek  14 października  2022 r.    

630     Za ++ z rodzin Plonka, Klosa, Hadyk, Gerke.

800          Za ++ rodziców Marię i Maksymiliana Malcherczyk, siostry Helenę, Anielę, Marię, Stefanię, brata

Alojzego, bratową Agnieszkę.

1000   Za + Łucję Czapla w kol. rocz. śmierci oraz wszystkich ++ z rodziny.

1630   W intencji nauczycieli z okazji Święta Edukacji Narodowej.

1715   Różaniec.

1800   Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem MBP i św. Józefa z prośbą o Boże błog., dary Ducha Św.,

zdrowie i dalszą opiekę dla rodzin Domowego Kościoła oraz dla Księdza Moderatora.

 

Sobota   15 października  2022 r.         

630     W intencji żywych i zmarłych zapisanych w Złotej Księdze.

730    Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP.     

800    1. Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o Boże

błog., dary Ducha Św., dalszą opiekę i zdrowie dla Mirosławy z ok. kol. rocz. urodzin.

  1. Za + męża Eugeniusza, teściów Marię i Jana Musik ++ z rodzin Musik i Pudlik.

1000   Za ++ (rezerwacja)

1400   W intencji żyjących i zmarłych hodowców gołębi pocztowych z okręgu katowickiego z okazji

         100-lecia istnienia Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych.             (ks. Gość)

1715   Różaniec.

1800   1. Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o Boże

błog., dalszą opiekę i zdrowie dla Joanny i Antoniego Rzeźniczek z okazji 50 rocznicy ślubu. Te Deum

        2. rezerwacja (dz – 15 r. ślubu) Michalska.

 

    Niedziela  16 października  2022 r.     XXIX Niedziela Zwykła

700    Za + siostrę Jadwigę Sieja.

900     Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o Boże

błog., dalszą opiekę i zdrowie dla Renaty Biełka z ok. 50 urodzin.                                      Te Deum

1030  Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o Boże

błog., dalszą opiekę i zdrowie dla Ewy i Stefana Olma z ok. 39 rocznicy ślubu oraz o dary Ducha Św.

i potrzebne łaski dla całej rodziny.

1200  rezerwacja 40 r. ślubu Matuszewska

1200  Kalwaria: Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski

z prośbą o Boże błog., dalszą opiekę i zdrowie dla Danuty i Kazimierza Kaczmarek z ok. 50 rocznicy

ślubu oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.                                                                     Te Deum

 1400  rezerwacja Skutnik – Gabor

 1345   Różaniec na Kalwarii – cz. III.

1500  Nieszpory.

1600  Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o Boże

błog., dalszą opiekę i zdrowie dla Jolanty i Janusza z ok. 25 rocznicy ślubu oraz o potrzebne łaski

i dary Ducha Św. dla dzieci.                                                                                              Te Deum

1830   Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o Boże

błog., dalszą opiekę i zdrowie dla Anny i Andrzeja z ok. kolejnej rocznicy ślubu oraz o potrzebne łaski

dla całej rodziny.

2000   Msza recytowana: Za ++ rodziców Hildegardę i Pawła Pajor, męża Zbigniewa Gocyła, teściów,

siostrę, szwagra, Edytę Zając, Barbarę i jana Flak, Damiana Kukułka ++ z pokrewieństwa.

2035   APEL PIEKARSKI i uroczyste zasłonięcie Cudownego Obrazu Matki Bożej.

    Poniedziałek  17 października   2022 r.    Wsp. św. Ignacego Antiocheńskiego, bpa i męcz.

630     Za + mamę Emilię Kostrzewa w 2 rocz. śmierci.

800           1. Za + ojca Kazimierza, brata Jerzego w rocz. ziem. urodzin, mamę Agnieszkę, Ludyga ++ z pokrew.

2. Za ++ rodziców Teresę i Karola Poloczek ++  z rodzin Poloczek, Hojka, Piec.

1000   Za ++ rodziców Marię i Piotra Zorychta, siostrę Agnieszkę, brata Edmunda, teściów Salomeę

i Tomasza Sobczyk, męża Antoniego.

1715   Różaniec.

1800   1. Msza zbiorowa za zmarłych.

         2. Za + Bronisława Piernikarczyk w 1 rocz. śmierci oraz w dniu ziemskich urodzin.

 

Wtorek  18 października   2022 r.     Święto św. Łukasza, ewangelisty

630     Za + Mieczysława Musialik i Stanisława Sokołowskiego – o spokój ich dusz.

800    Za ++ rodziców Helenę i Ludwika Pluszczyk oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

1000   Za ++ rezerwacja Pluszczyk

1700   Nowenna do MB Piekarskiej.

1800   1. Msza zbiorowa w intencji próśb i podziękowań za wstaw. MB Piekarskiej.

2. Za + żonę Lidię Wojaczek w 4 rocz. śmierci, rodziców Zofię i Piotra Wojaczek, Zofię i Eryka

Gruchała.

3. Za ++ rezerwacja Wosz

 

Środa   19 października   2022 r.  

630     Za ++ rezerwacja Sczesny

800    Za ++ rodziców Cecylię i Franciszka Langner, dziadków Marię i Michała, pokrewieństwo Markiefka

i Langner.

1000   Do NSPJ za wstaw. MBP z podziękowaniem za dar życia i powołania kapłańskiego oraz z prośbą

o dalszą opiekę, Boże błog., zdrowie dla ks. Jana Czekały (Misjonarza św. Rodziny i naszego

parafianina).                                                                                                                         Te Deum

1715   Różaniec.

1800     1. Za + ojca Ignacego i brata Alojzego Górka ++ z rodzin Górka i Siejka.

2. Za ++ Marię i Henrykę Mróz oraz Jana Klebacha.

   

 Czwartek  20 października   2022 r.     Wsp. św. Jana Kantego, prezb.

630     Za ++ rodziców Hildegardę i Józefa Wylężek, Norberta i Marię Filak, pokrew. z obu stron,

dusze w czyśćcu.

800    Za ++ Władysława, Mariannę, Mieczysława i Włodzimierza Nowak.

1000   ++ rodziców Małgorzatę i Jana Świder, siostrę Annę Bacia, dusze w czyśćcu.

1700   Godzina Święta.

1715   Różaniec.

1800    1. Za ++ rezerwacja Kraus

2. Za ++ rezerwacja Czempiel

 

Piątek  21 października   2022 r.    

630     W intencji wszystkich dobrodziejów parafialnej ochronki charytatywnej, szczególnie wolontariuszom

niosącym wsparcie podczas jej odbudowy po niedawnym pożarze.

800          Za ++ rezerwacja Wacławczyk

1000   W intencji członków Apostolstwa Dobrej Śmierci.

1630   Msza szkolna: Za + Hildegardę Jonderko w 1 rocz. śmierci.

1715   Różaniec.

1800   W intencji czcicieli Miłosierdzia Bożego.

 

Sobota   22 października   2022 r.        Wsp. św. Jana Pawła II, papieża

630     W intencji żywych i zmarłych zapisanych w Złotej Księdze.

730    Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP.     

800    Za ++ rezerwacja Kloza

1000   Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o Boże

błog., dalszą opiekę i zdrowie dla Bożeny i Piotra z ok. 35 rocznicy ślubu oraz o potrzebne łaski

i dary Ducha Św. dla córki i syna.                                                                                      Te Deum

1200   ślub rzymski: Dominika Kostrzewa – Maciej Ignatowski.

1300   ślub rzymski: Monika Habzik – Błażej Hanzel.

1715   Różaniec.

1800   1. Za + żonę Małgorzatę Poloczek w 2 rocz. śmierci.

2. Za + Zbigniewa Zadęckiego w 1 rocz. śmierci.

 

    Niedziela  23 października  2022 r.     XXX Niedziela Zwykła

700    Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o Boże

błog., dary Ducha Św., dalszą opiekę i zdrowie dla Jana z ok. 65 urodzin oraz o potrzebne łaski

dla całej rodziny.                                                                                                                   Te Deum

900     Rezerwacja – Strugacz 30 rocz. ślubu

1030  Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o Boże

błog., dalszą opiekę i zdrowie dla Urszuli i Antoniego Niedziela z ok. 50 rocznicy ślubu oraz o

potrzebne łaski dla całej rodziny.                                                                                          Te Deum

1200  Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o Boże

błog., dary Ducha Św., dalszą opiekę i zdrowie dla Ireny z ok. urodzin.

po mszy chrzest: Maja Belowska

1200  Kalwaria: Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski

z prośbą o Boże błog., dalszą opiekę i zdrowie dla Agnieszki i Szymona z ok. kol. rocznicy ślubu oraz

opiekę Aniołów Stróżów dla ich dzieci Ignacego, Jadwigi i szczęśliwe rozwiązanie dla Agnieszki.

 1400  Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o Boże

błog., dalszą opiekę i zdrowie dla Barbary i Mirosława z ok. 20 rocznicy ślubu oraz o dary

Ducha Św. i potrzebne łaski dla całej rodziny.                                                                     Te Deum

 1345   Różaniec na Kalwarii – cz. I.

1500  Nieszpory.

 1600  Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o Boże

błog., dalszą opiekę i zdrowie dla Marii i Mariana z okazji kolejnej rocznicy ślubu.

                                                                                                                     po mszy chrzest: Oskar Kolebuk

1830   Za ++ Stanisława, Teodora, Martę Kalus, Jadwigę, Leopolda Ludyga, Adama Olesz, Łucję, Pawła

Szaton ++ z rodzin Kalus, Ludyga, Poniedziałek i Szaton.

2000   Msza recytowana: Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane

łaski z prośbą o Boże błog., dary Ducha Św., dalszą opiekę i zdrowie dla Moniki w dniu urodzin.

2035   APEL PIEKARSKI i uroczyste zasłonięcie Cudownego Obrazu Matki Bożej.

    

Poniedziałek  24 października   2022 r.    

630     Za ++ rodziców Anielę i Eugeniusza Słota.

800           Za ++ rodziców Anielę i Jerzego Przyrowskich.

1000   Za + męża jana, rodziców Emilię i Karola, braci Ignacego i Pawła, zięcia Franciszka.

1715   Różaniec.

1800   1. Msza zbiorowa za zmarłych.

2. Za + Irenę Oczkowską w 1 rocz. śmierci.

3. Za + Grzegorza Górskiego w 1 rocz. śmierci, rodziców Marię i Jana Górskich.

 

Wtorek  25 października   2022 r.     

630     Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o Boże

błog., dary Ducha Św., dalszą opiekę i zdrowie dla Józefy z ok. 80 urodzin.                                 Te Deum

800    Za ++ rodziców Różę i Stanisława Wantuch, ojca Jerzego, braci Herberta i Lucjana Szudeja,

dusze w czyśćcu.

1000   Za + rezerwacja Matysek.

1700   Nowenna do MB Piekarskiej.

1800   1. Msza zbiorowa w intencji próśb i podziękowań za wstaw. MB Piekarskiej.

2. Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o Boże

błog., dalszą opiekę i zdrowie dla Marzeny i Tomasza z ok. 2 rocznicy ślubu oraz o dary Ducha Św.

i potrzebne łaski dla dzieci.                                                                                                 Te Deum

 

Środa   26 października   2022 r.  

630     Za + mamę Wiktorię Wieczorek w 25 rocz. śmierci, ojca Bernarda, męża Herberta ++ z pokrew.

800    Za + Gabrielę Brol.

1000   Za ++ rezerwacja Ludyga

1715   Różaniec.

1800   1. Za + Jadwigę Kołodziej.

2. Za + Alojzego Herisch.

    Czwartek  27 października   2022 r.     

630     Za ++ z rodzin Klosa, Plonka, Hadyk i Gerke.

800    1. Za ++ rezerwacja Skowronek

2. Za ++ rezerwacja Nowacka

1000   Za ++ Zygfryda Skutnik, rodziców Elżbietę i Piotra Skutnik, Agnieszkę, Ludwika Ordon

++ z rodziny z obu stron.

1700   Godzina Święta.

1715   Różaniec.

1800   Do Chrystusa Króla za wstaw. MB Piekarskiej w intencji naszej Ojczyzny.

 

Piątek  28 października   2022 r.    Święto św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza

630     Za ++ z rodzin Klosa, Plonka, Hadyk i Gerke.

800          Za ++ rezerwacja Giel

1000   Za + Felicjana Naskręt ++ z rodzin Naskręt, Klim, Gacka, Starczewski, dusze w czyśćcu.

1630   Msza szkolna: Za + mamę Irenę Siwy w rocz. ziemskich urodzin.

1715   Różaniec.

1800   Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o Boże

błog., dalszą opiekę i zdrowie dla Gabrieli Jastrzębskiej z okazji urodzin.

 

Sobota   29 października   2022 r.        

630     W intencji żywych i zmarłych zapisanych w Złotej Księdze.

730    Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP.     

800    1. Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o Boże

błog., dalszą opiekę i zdrowie dla Bogusławy Koba z okazji 70 urodzin.                           Te Deum

       2. Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o Boże

błog., dalszą opiekę i zdrowie dla Lidii i Pawła Krawczyk z ok. 50 rocznicy ślubu.            Te Deum

1000   Za ++ rezerwacja Tomaszewska

1715   Różaniec.

1800   1. Za ++ rodziców Anielę i Gerarda Walentek oraz wszystkich ++ z rodzin Rosa i Szyska,

dusze w czyśćcu cierpiące.

2. Za ++ rezerwacja Skop

 

    Niedziela  30 października  2022 r.     XXXI Niedziela Zwykła

700    Za ++ rezerwacja Furman

900     Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o Boże

błog., dary Ducha Św., dalszą opiekę i zdrowie dla Gabrieli z ok. 75 urodzin oraz o potrzebne łaski

dla całej rodziny.                                                                                                                   Te Deum

1030  Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o Boże

błog., dary Ducha Św., dalszą opiekę i zdrowie dla Anny Orlińskiej z ok. 50 urodzin.       Te Deum

1200  Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o Boże

błog., dary Ducha Św., dalszą opiekę i zdrowie dla Urszuli z ok. 60 urodzin.                    Te Deum

1200  Kalwaria: Za ++ rezerwacja Borek   

1400  Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o Boże

błog., dary Ducha Św., dalszą opiekę i zdrowie dla syna Krzysztofa Bochenka z ok. 45 urodzin.

Te Deum

1345   Różaniec na Kalwarii – cz. II.

1500  Nieszpory.

1600  Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o Boże

błog., dalszą opiekę i zdrowie dla Celiny Czarneckiej i jej rodziny.

1830   rezerwacja Kempny

2000   Msza recytowana: Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane

łaski z prośbą o Boże błog., dary Ducha Św., dalszą opiekę i zdrowie dla córki Irminy.

2035   APEL PIEKARSKI i uroczyste zasłonięcie Cudownego Obrazu Matki Bożej.

 

Zachęcamy do wpisu do złotej księgi i uiszczenie ofiary

Możesz również wesprzeć nasze dzieło składając ofiarę:

Parafia im. NMP i Św. Bartłomieja
ul. Ks. Ficka 7, 41-940 Piekary Śląskie
n
r. rachunku: 65 1050 1230 1000 0024 0716 6533
Tytułem: Potrzeby Kultu Religijnego – Dom Pielgrzyma Darowizna

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Centrum Pielgrzymkowe:
kom. 500 278 677
+48 (32) 767 99 81
pielgrzymki.piekary@gmail.com

Jeśli chcesz – możesz pomóc przez:
– modlitwę i pracę jako wolontariusz
– dobrowolną ofiarę
– tworzenie życzliwej atmosfery wokół tego Dzieła 

Konto Bankowe:
ING Bank Śląski 65 1050 1230 1000 0024 0716 6533
cel: Potrzeby Kultu Religijnego – Dom Pielgrzyma

FOR DONATION IN USD

Parafia Rzymskokatolicka
NMP i św. Bartłomieja
ul. Ficka 7
41-940 Piekary Śląskie, POLAND
Kod BIC (SWIFT): INGBPLPW
PL 48 1050 1230 1000 0090 3046 4482
title: Donation for building Nazaret House

FOR DONATION IN EURO

Parafia Rzymskokatolicka
NMP i św. Bartłomieja
ul. Ficka 7
41-940 Piekary Śląskie, POLAND
Kod BIC (SWIFT): INGBPLPW
PL 70 1050 1230 1000 0090 3046 4474
title: Donation for building Nazaret House

 

Ogłoszenia duszpasterskie

XXVI Niedziela Zwykła

25 września 2022 r.

Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy

=====================================================================

1. Dzisiaj nieszpory o godz. 15.00, różaniec o godz. 18.00 i Apel Piekarski o godz. 20.35.
2. Dzisiaj po każdej Mszy świętej przed naszymi kościołami wolontariusze przeprowadzą zbiórkę z przeznaczeniem na remont Kaplic Różańcowych.
3. Dziś „Niedzielę Piekarską” przeżywa parafia św. Stanisława bp. i męcz. w Suszcu, za tydzień „Niedziela Piekarska” odbędzie się w parafii Trójcy Przenajświętszej w Chełmie Śląskim.
4. W poniedziałek 26 września, imieniny obchodzi abp senior Damian Zimoń. Pamiętajmy o Nim w naszych modlitwach.
5. Spotkanie Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii świętej odbędzie się w poniedziałek o godz. 16.45 na probostwie.
6. Zapraszamy na spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej w poniedziałek 26 września. Rozpoczynamy Mszą świętą o godz. 18.00, następnie spotkanie w auli za probostwem.
7. W poniedziałek 26 września po Mszy świętej wieczornej zapraszamy do bazyliki na konferencję „Moc Różańca”, po konferencji będzie okazja do Adoracji Najświętszego Sakramentu.
8. Trwa przyjmowanie intencji mszalnych na rok 2023. W związku przyjmowaniem intencji mszalnych na 2023 r. do końca września br. zostały wydłużone godziny pracy kancelarii parafialnej:

26-09 poniedz                     7.30-12.00            15.00-17.00
27-09 wtorek                      7.30-12.00            15.00-17.00
28-09 środa                         7.30-12.00             15.00-17.00
29-09 czwartek                  7.30-12.00              15.00-17.00
30-09 piątek                       7.30-12.00              15.00-17.00

9. Okazja do spowiedzi w naszej bazylice od wtorku do soboty w godz. 10.30 -12.30 i 16.00-18.00 oraz 15 minut przed każdą Mszą świętą.
10. We wtorek zapraszamy na nowennę do MB Piekarskiej o godz. 17.00, następnie Msza święta o godz.18.00.
11. W środę 28 września w kawiarence o godz. 15.30 spotkanie Sodalicji Niewiast.
12. W czwartek 29 września o godz. 17.00 w salce katechetycznej odbędą się zapisy dzieci do Wczesnej Komunii świętej.
13. Zapraszamy dzieci na Mszę świętą szkolną w każdy piątek o godz. 16.30.
14. Młodzież przygotowującą się do sakramentu bierzmowania zapraszamy na pierwsze spotkanie formacyjne w piątek 30 września. Rozpoczynamy Eucharystią o godz. 18.00, następnie konferencja i modlitwa.
15. W tym tygodniu przypada I sobota miesiąca. Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP o godz. 7.30,  różaniec wynagradzający z rozmyślaniem ku czci Niepokalanego Serca NMP o godz. 17.00.
16. W październiku zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej, codziennie o godz. 17.15, a w niedziele o godz. 13.45  modlitwę różańcową rozpoczynamy na Rajskim Placu i w procesji udajemy się na Kalwarię.
17. Prosimy przedstawicieli grup parafialnych o prowadzenie modlitwy różańcowej w październiku. W najbliższą sobotę modlitwę różańcową poprowadzi „Żywy Różaniec”.
18. W sobotę 1 października zapraszamy na nauki chrzcielne rodziców i rodziców chrzestnych. Spotkanie odbędzie się w auli za probostwem, początek o godz. 17.00.
19. Zachęcamy do zakupu różańców z wizerunkiem Matki Bożej Piekarskiej. Różańce można nabyć w centrum pielgrzymkowym i w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania. Zachęcamy również do nabycia kolorowanki dla dzieci „Bazylika Piekarska”.
20. Narzeczonych przygotowujących się do zawarcia sakramentu małżeństwa zapraszamy na katechezy, które odbędą się od 3 do 5 października w auli za probostwem, o godz. 19.00
21. Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na WŚSD w Katowicach.
22. Tegoroczna Pielgrzymka Żywego Różańca odbędzie się 8 października w katowickiej archikatedrze, początek o godz. 10.30.
23. Prezydent Miasta Piekary Śląskie zaprasza mieszkańców na bezpłatne badania i konsultacje lekarskie w ramach akcji ”Postaw na zdrowie”. Szczegóły na plakatach.