Kategoria: main

  

 PORZĄDEK CELEBRACJI ORAZ INTENCJE MSZALNE

 

  Piątek  2 czerwca  2023 r.                   I piątek miesiąca

630     Za ++ rodziców Agnieszkę i Franciszka Heflik.

800             Do NSPJ w intencji członków Straży Honorowej oraz jako wynagrodzenie za wszystkie grzechy.

1000   Za + ks. prof. Jana Góreckiego w rocz. święceń kapłańskich.

(po mszy nabożeństwo pierwszopiątkowe)

1630  Msza szkolna: Za dzieci odprawiające 9 pierwszych piątków miesiąca.

1730   Różaniec.

1800   Za + syna Krzysztofa Pyrkosz w 1 rocz. śmierci oraz męża Grzegorza w 3 rocz. śmierci.

2000 – 2300   Wieczór zadośćuczynienia: godzina maryjna, 2100 – Eucharystia, godzina miłosierdzia.

Prowadzi par. św. Wojciecha w Radzionkowie oraz WNMP w Rojcy.

 

     Sobota  3 czerwca  2023 r.       Wsp. św. męczenników Karola Lwangi i tow.

                                                                             I sobota miesiąca

630     W intencji żywych i zmarłych zapisanych w Złotej Księdze.

730    Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP.     

800             1. Za ++ Agnieszkę i Augustyna Czempiel, Franciszka, Marię, Jana Warzecha, Małgorzatę,

Zbigniewa Szwaja, Elfrydę i Michała Ficek.

2. Za ++ rodziców Kunegundę i Ignacego Kaczyńskich oraz dziadków z obu stron.

1000   Do Miłosierdzia Bożego jako wynagrodzenie za grzechy własne, Ojczyzny i świata przeciw

Niepokalanemu Sercu Maryi oraz w intencji Róż Różańcowych.

(po mszy nabożeństwo pierwszosobotnie)

 

1630   KALWARIA: Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski

z prośbą o Boże błog., dary Ducha Świętego, dalszą opiekę i zdrowie dla dzieci Mileny, Michała

i Mateusza.

1700   Różaniec wynagradzający z rozmyślaniem ku czci Niepokalanego Serca NMP.

1800   Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o Boże

błog., dary Ducha Świętego, dalszą opiekę i zdrowie dla Barbary Schaefer – Kobyłczyk z ok. urodzin.

 

Niedziela   4 czerwca  2023 r.      Uroczystość Najświętszej Trójcy

700    Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o Boże

błog., dalszą opiekę i zdrowie dla rodziny Kreft.

900  Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o Boże

błog., dary Ducha Świętego, dalszą opiekę i zdrowie dla Antoniego Góreckiego z ok. 74 urodzin.

1030  Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o Boże

błog., dary Ducha Świętego, dalszą opiekę i zdrowie dla Hanny Tomaszewskiej oraz Mateusza Jani

z okazji ich urodzin.

 1200  Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o Boże

błog., dalszą opiekę i zdrowie dla Zofii Kowalskiej oraz o dary Ducha Świętego dla całej rodziny,

ze wsp. zmarłego męża Jana z prośbą o dar życia wiecznego dla niego.

 1200  KALWARIA: Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski

z prośbą o Boże błog., , dalszą opiekę i zdrowie dla Jadwigi i Huberta Kozaczyk z okazji 50 rocznicy

ślubu oraz dary Ducha Świętego i potrzebne łaski dla wnuków i całej rodziny.                 Te Deum

                                                                                             po mszy chrzest: Nikodem Wylężek  

1400 Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o Boże

błog., dary Ducha Świętego, dalszą opiekę i zdrowie dla Danuty Kowalskiej – Orzechowskiej

z ok. 60 urodzin oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.                                                  Te Deum

1500 Nieszpory niedzielne.

 1600  Msza chrzcielna: Lilianna Jabłońska, Przemysław Gligorczyk.

1800  Różaniec.

1830   Za + mamę Teofilę Budzowską w 24 rocz. śmierci, ojca Henryka, siostrę Irenę ++ Helenę i Bronisława

Bobek, brata Stanisława i dziadka Stanisława.

 2000   Msza recytowana: Za ++ Krystynę i Grzegorza Błaszczyk, pokrew. z rodzin Błaszczyk, Mastalerz,

Mikołajczyk, Bazior.

 2035   APEL PIEKARSKI i uroczyste zasłonięcie Cudownego Obrazu Matki Bożej.

 

Poniedziałek   5 czerwca  2023 r.      Wsp. św. Bonifacego, bpa i męcz.

630   Za + Pawła Kuś w 12 rocz. śmierci ++ z rodzin Kuś, Mika, Wąż, Jarecki.

800   1. Za + brata Józefa Jordan, brata Zenona, rodziców chrzestnych, dusze w czyśćcu.

2. Za ++ rodziców Agnieszkę i Ulricha Adamiec, Łucję i Alfreda Ćwieląg ++ siostry Barbarę Fritsz,

Teresę Andraczek.

1000   Za + męża Jerzego Ludyga w 5 rocz. śmierci.

1730   Różaniec.

1800   Msza zbiorowa za zmarłych.

 

    Wtorek  6 czerwca  2023 r.   

630     Za + Lucjana Szudeja ++ rodziców Różę i Stanisława, brata Herberta, ojca Jerzego.

800    Za ++ rodziców Helenę i Teodora Krawczyk, dziadków z obu stron.

1000   Za + męża Kazimierza w 31 rocz. śmierci, Filipa, Marię, Franciszka, Mariannę Olszówków,

Romana Gwóźdź, Krystynę Musialik.

1700   Nowenna do MB Piekarskiej.

1800   1. Msza zbiorowa w intencji próśb i podziękowań za wstaw. MB Piekarskiej.

2. Za + męża Henryka Zychski w 1 rocz. śmierci.

 

  Środa  7 czerwca  2023 r.     

630     Za + Cecylię w 4 rocz. śmierci.

800    Za ++ teściów Gertrudę i Rudolfa Laszczyca, męża Ewalda Laszczyca, dusze w czyśćcu.

1000   Za + Marię Zoleńską, męża Ignacego, córkę Urszulę, syna Alfonsa.

1730   Różaniec.

1800   1. Za + Janusza Bacik w 2 rocz. śmierci.

2. Za + ciocię Stanisławę Zorychta.

 

  Czwartek  8 czerwca  2023 r.         Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

700    Za + brata Ryszarda Wylężek, jego żonę Magdalenę, siostrę Matyldę z mężem Hubertem,

rodziców Jadwigę i Karola Wylężek.

800  (przed procesją) BAZYLIKA: Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie

otrzymane łaski z prośbą o Boże błog., dalszą opiekę i zdrowie dla Justyny i Krzysztofa z ok. 20 rocz.

ślubu oraz o dary Ducha Świętego dla syna Łukasza.                                                            Te Deum

ok. 1015 (po procesji) KALWARIA: W intencji wszystkich dobrodziejów Śląskiej Jerozolimy

i Sanktuarium Piekarskiego.

1030  Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP – Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej z prośbą

o oczyszczenie z fałszywych zarzutów oraz opiekę i dary Ducha Świętego dla Tomasza.

1200  Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o Boże

błog., dalszą opiekę i zdrowie dla Magdaleny i Pawła z ok. 10 rocz. ślubu oraz o dary Ducha Świętego

dla ich synów Jakuba i Szymona.                                                                                         Te Deum

1400 Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o Boże

błog., dary Ducha Świętego, dalszą opiekę i zdrowie dla Bożeny z ok. 60 urodzin oraz o potrzebne

łaski dla całej rodziny.                                                                                                         Te Deum

1500 Nabożeństwo eucharystyczne.

1600  Za + Bogumiła Szafrańskiego – od pracowników Miejskiego Przedszkola na 3 w Piekarach Śląskich.

1800  Różaniec.

1830   Za + Jerzego Stiler na pamiątkę 90 rocz. ziemskich urodzin.

 

  Piątek  9 czerwca  2023 r.                         

630     Za + męża Herberta Szefer w 9 rocz. śmierci, rodziców z obu stron oraz pokrewieństwo.

800             Za ++ teściów Martę i Piotra Szwainoch, szwagierki Łucję i Wandę, dziadków Szwajnoch

i Franielczyk.

1000   Za ++ rodziców Gertrudę i Romana Richter.

1430  ślub rzymski: Sabadasz Monika – Kusz Mateusz.

1730   Nabożeństwo do NSPJ z procesją wokół bazyliki.

1800   1. Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem MB Piekarskiej i św. Józefa z prośbą o Boże

błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, zdrowie i dalszą opiekę dla rodzin Domowego Kościoła

oraz Księdza Moderatora.

2. Za + Olgę Kokuszkin, jej męża Władysława, krewnych, dusze w czyśćcu.

 

     Sobota  10 czerwca  2023 r.                                                                                

630     W intencji żywych i zmarłych zapisanych w Złotej Księdze.

730    Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP.     

800             Za + męża Gerarda Tomaszewskiego w kol. rocz. śmierci oraz Adelajdę i Augustyna Tomaszewskich.

1000   Za ++ rodziców Henrykę i Stanisława Sabik.

1100   Pielgrzymka z Kiełczowa (diec. wrocławska) – Msza święta.

1300  ślub rzymski: Nowak Dominika – Sobala Sebastian.

1400   Pielgrzymka z Sygontki (diec. częstochowska) – Msza święta.

1630   KALWARIA: Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski

z prośbą o Boże błog., dary Ducha Świętego, dalszą opiekę i zdrowie dla Agnieszki z ok. 40 urodzin

oraz o potrzebne łaski dla jej rodziny.                                                                                  Te Deum

1730   Nabożeństwo do NSPJ z procesją wokół bazyliki.

1800   1. Za + Zofię Wandzik w 1 rocz. śmierci.

2. Za ++ rodziców Lidię i Antoniego Nowak.

 

Niedziela   11 czerwca  2023 r.      X Niedziela Zwykła

700    Za ++ …………… rezerwacja Staś

900  Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o Boże

błog., dary Ducha Świętego, zdrowie duszy i ciała dla Marioli oraz o dalszą opiekę i wytrwanie

dla męża Adama, córki Moniki i syna Kamila z rodzinami.

1030  Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o Boże

błog., dalszą opiekę i zdrowie dla Leokadii Wilkowskiej z ok. 70 urodzin oraz o dary Ducha Świętego

i potrzebne łaski dla dzieci i wnuków.                                                                                             Te Deum

1200  Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o Boże

błog., dalszą opiekę i zdrowie dla Marii i Jerzego z ok. 40 rocz. ślubu oraz dary Ducha Świętego dla córki

Karoliny z rodziną.                                                                                                                Te Deum

1200  KALWARIA: Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski

z prośbą o Boże błog., , dalszą opiekę i zdrowie dla Moniki i Karola z okazji 1 rocz. ślubu.

1400 Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o Boże

błog., dalszą opiekę i zdrowie dla Joanny z ok. 65 urodzin oraz dary Ducha Świętego dla męża i całej

rodziny.                                                                                                                                            Te Deum

                                                                                             błog. rocznego dziecka: Weronika Porcek

1500 Nabożeństwo do NSPJ z procesją wokół bazyliki.

1600  W intencji rocznych dzieci: Piotr Telęga.

1800  Różaniec.

1830   Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o Boże

błog., dalszą opiekę i zdrowie dla Tadeusza z ok. 70 urodzin oraz o dary Ducha Świętego i potrzebne

łaski dla całej rodziny.                                                                                                         Te Deum

2000   Msza recytowana: Za + Wilhelma Pryszcz.

2035   APEL PIEKARSKI i uroczyste zasłonięcie Cudownego Obrazu Matki Bożej.

 

 

 

 

Zachęcamy do wpisu do złotej księgi i uiszczenie ofiary

 

Drodzy Piekarzanie, Pielgrzymi i wszyscy przyjaciele piekarskiego sanktuarium. Żywimy nadzieję, że w tym roku uda nam się zakończyć budowę domu “Nazaret”. Obecnie trwają intensywne prace wykończeniowe, a już wkrótce rozpocznie się wyposażanie obiektu. Ci, którzy byli w ostatnim czasie w Piekarach zapewne zauważyli jak zmienia się i pięknieje otoczenie domu pielgrzyma! To wszystko możliwe jest dzięki Bożej Opatrzności, opiece Panienki Piekarskiej, jak również Waszej życzliwości i wsparciu. Dziękujemy za każdą ofiarę, którą składacie na ten cel.

Można nas wesprzeć poprzez przelew bankowy, nr rachunku: 65 1050 1230 1000 0024 0716 6533,

tytułem: Potrzeby Kultu Religijnego – Dom Pielgrzyma Darowizna,

a także składając ofiary w Centrum Pielgrzymkowym. Nie zapominajcie również o możliwości przekazania 1,5% podatku. Wierzymy, że z Bożą i Waszą pomocą już wkrótce będziemy cieszyć się nowym ośrodkiem formacyjnym w naszej Archidiecezji!

 

   

Możesz również wesprzeć nasze dzieło składając ofiarę:

Parafia im. NMP i Św. Bartłomieja
ul. Ks. Ficka 7, 41-940 Piekary Śląskie
n
r. rachunku: 65 1050 1230 1000 0024 0716 6533
Tytułem: Potrzeby Kultu Religijnego – Dom Pielgrzyma Darowizna

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Centrum Pielgrzymkowe:
kom. 500 278 677
+48 (32) 767 99 81
pielgrzymki.piekary@gmail.com

Jeśli chcesz – możesz pomóc przez:
– modlitwę i pracę jako wolontariusz
– dobrowolną ofiarę
– tworzenie życzliwej atmosfery wokół tego Dzieła 

Konto Bankowe:
ING Bank Śląski 65 1050 1230 1000 0024 0716 6533
cel: Potrzeby Kultu Religijnego – Dom Pielgrzyma

FOR DONATION IN USD

Parafia Rzymskokatolicka
NMP i św. Bartłomieja
ul. Ficka 7
41-940 Piekary Śląskie, POLAND
Kod BIC (SWIFT): INGBPLPW
PL 48 1050 1230 1000 0090 3046 4482
title: Donation for building Nazaret House

FOR DONATION IN EURO

Parafia Rzymskokatolicka
NMP i św. Bartłomieja
ul. Ficka 7
41-940 Piekary Śląskie, POLAND
Kod BIC (SWIFT): INGBPLPW
PL 70 1050 1230 1000 0090 3046 4474
title: Donation for building Nazaret House

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

28 maja 2023 r.

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

Pielgrzymka Mężczyzn i Młodzieńców do MB Piekarskiej

=======================================================

 1. Serdecznie witamy wszystkich mężczyzn i młodzieńców, którzy przybyli do Matki Bożej Piekarskiej w dorocznej pielgrzymce. Zachęcamy do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania na Rajskim Placu oraz na Kalwarii.

 2. W kaplicach wokół bazyliki oraz w centrum pielgrzymkowym można zapisać żyjących i zmarłych do Złotej Księgi, która jest darem wieczystej modlitwy w ich intencjach. W każda sobotę o godz. 6.30 odprawiana jest Msza święta za wszystkich wpisanych do Złotej Księgi.

 3. Na Rajskim Placu w kaplicy św. Rafała trwa Adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 14.00. Komunia święta udzielana jest podczas Mszy świętych oraz na Rajskim Placu od godz. 8.30 do 13.00. Msza święta na wzgórzu pod przewodnictwem kard. Kazimierza Nycza rozpocznie się o godz. 11.00. 

 4. Nabożeństwo majowe na Kalwarii pod przewodnictwem bp. seniora Piotra Libery o godz. 15.00, następnie procesja do bazyliki. O godz. 18.00 różaniec w bazylice i Apel Piekarski o godz. 20.35.

 5. Dzisiaj po każdej Mszy świętej przed naszymi kościołami wolontariusze przeprowadzą zbiórkę z przeznaczeniem na remont Kalwarii.

 6. Ostatnie nabożeństwa majowe w poniedziałek i środę o godz. 17.30, natomiast we wtorek połączone z nowenną do MB Piekarskiej i godz. 17.00.

 7. Kolejny poniedziałkowy wieczór modlitewny w kościele kalwaryjskim rozpoczynamy o godz. 18.50.

 8. Okazja do spowiedzi w naszym sanktuarium od wtorku do soboty w godz. 10.30-12.30, 16.00 -18.00 oraz 15 minut przed każdą Mszą świętą.

 9. „Dzień Rodziny” w naszej parafii odbędzie się 30 maja na boisku za ochronką. W programie konkursy, zabawy oraz słodki poczęstunek. Szczegóły na plakatach.

 10. W każdy wtorek od 19.00 do 21.00 w kościele kalwaryjskim Adoracja Najświętszego Sakramentu w ramach „Wieczoru Nikodema”. Wejście na kalwarię od strony ul. ks. J. Popiełuszki.

 11. W tym tygodniu przypada I czwartek miesiąca, obchodzimy również Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Pamiętajmy w modlitwie o powołanych i módlmy się o nowe powołania kapłańskie, misyjne i zakonne.

 12. W I piątek miesiąca zapraszamy na wieczór zadośćuczynienia, który poprowadzi parafii św. Wojciecha z Radzionkowa i WNMP w Rojcy. W ramach czuwania konferencja, Eucharystia o godz. 21.00 oraz godzina miłosierdzia.

 13. W sobotę zapraszamy na nabożeństwo pierwszosobotnie po Mszy świętej o godz. 10.00 oraz różaniec wynagradzający o godz. 17.00.

 14. Nauki dla rodziców i rodziców chrzestnych odbędą się w sobotę o godz. 17.00 w auli za probostwem.

 15. Zapraszamy na Msze święte do kościoła kalwaryjskiego w każdą sobotę o godz. 16.30 i w niedzielę o godz 12.00.

 16. W sobotę 3 czerwca w naszej parafii na Mszy świętej o godz. 18.00 rozpocznie się Peregrynacja Obrazu Matki Bożej Patronki Robotników i Solidarności na terenie Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność pod hasłem „Matko, pomóż nam zło dobrem zwyciężać”. Zapraszamy parafian i pielgrzymów do wspólnej modlitwy.

 17. W przyszłą sobotę obchodzimy Uroczystość Najświętszej Trójcy.

 18. Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na Wydział Teologiczny UŚ w Katowicach.

 19. Tegoroczna trasa procesji w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało) będzie prowadziła ulicami:

 • z bazyliki ul. Wyzwolenia do krzyża (I ołtarz przygotowują „Wieczernik” oraz mieszkańcy ul. Bytomskiej i Wyzwolenia),

 • ul. Wyzwolenia do ul. Kasztanowej (II ołtarz przygotowuje wspólnota „Mężczyzn św. Józefa” oraz mieszkańcy ul. Kasztanowej i Jarzębinowej),

 • ul. Kasztanową i ul. Jarzębinową do ul. Chopina (III ołtarz przy skrzyżowaniu ul. Chopina i Jarzębinowej, ołtarz przygotowują Domowy Kościół oraz rodzice dzieci pierwszokomunijnych ),

 • ul. Londnera do ul. Bytomskiej (IV ołtarz – obok krzyża na kalwarii, ołtarz budują wspólnota FZŚ, rodzice dzieci wczesnokomunijnych i mieszkańcy Lipki).

 1. Piesza pielgrzymka z naszej parafii do Częstochowy odbędzie się w dniach 1-5 lipca. Zapisy w centrum pielgrzymkowym i w kancelarii parafialnej.

 2. Prosimy o sprawdzenie poprawności danych osób pochowanych na cmentarzu celem wprowadzenia do systemu GROBONET. Osoby, które nie chcą kontynuować rezerwacji miejsca cmentarnego prosimy o osobisty kontakt z kancelarią w celu złożenia stosownego oświadczenia. Groby zaniedbane i opuszczone będą przeznaczone do ponownych pochówków.