Kategoria: main

  

 PORZĄDEK CELEBRACJI ORAZ INTENCJE MSZALNE

 

Wtorek  5 grudnia 2023 r. 

630     RORATY:  Za + ojca Konrada Walosczyk we wsp. ziem. urodzin.

800    1. Za + ojca Szczepana Powaga w rocz. ziem. urodzin, rodziców, rodzeństwo, dusze w czyśćcu.

2. Za ++ rodziców Julię i Bernarda Franiel.

1000   Za + Eugeniusza Szudeja w 3 rocz. śmierci, syna Rafała, brata Jana Namysło, rodziców z obu stron.

1700  Nowenna do MB Piekarskiej.

1800  1. Msza zbiorowa w intencji próśb i podziękowań za wstawiennictwem MB Piekarskiej.

2. Msza Barbórkowa w intencji załogi firmy Węglokoks Kraj Serwis.

 

    Środa  6 grudnia  2023 r.    

630      RORATY: Do Bożego Miłosierdzia za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski

z prośbą o Boże błog., dalszą opiekę i zdrowie dla Franciszka z okazji 75 urodzin oraz o opiekę

dla całej rodziny.                                                                                                                   Te Deum

800     Za + męża Michała Franiel oraz siostrę Małgorzatę.

1000    Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą

o Boże błog., dary Ducha Świętego, dalszą opiekę i zdrowie dla wnuka Jakuba z okazji 18 urodzin

oraz o opiekę dla rodziców i brata Nathana.

1730   Różaniec.

1800  1. Za + Stefana Marczyk w 7 rocz. śmierci.

2. Za + Gabrielę Knopik w 7 rocz. śmierci oraz jej męża Jana.

 

  Czwartek   7 grudnia  2023 r.      I czwartek miesiąca

630       O nowe powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii.

800      Za + mamę Łucje Siegel w rocz. ziem. urodzin.

1000    Za + Ernesta Nawrockiego w rocz. ziem. urodzin oraz rodziców z obu stron.

(po mszy nabożeństwo pierwszoczwartkowe)

1700     Godzina Święta.

1730     Różaniec.

1800     RORATY:   1. Za + mamę Teresę Golec w 6 rocz. śmierci, tatę Rajmunda oraz ++ z rodziny.

2. Za ++ Ewę i Aleksandra Marondel, syna Pawła ++ z rodzin Wieczorek, Szulc, Bulka, Zieleźny.

1945     Archidiecezjalne spotkanie kapłanów.

 

    Piątek  8 grudnia   2023 r.  Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP – ODPUST

630     1. Za + Jadwigę Brzozowską w 11 rocz. śmierci, jej męża Brunona, rodziców i rodzeństwo.

2. Za ++ rodziców Łucję, Adelę, Johana i syna Eryka.

800    Do Bożego Miłosierdzia za wstaw. MB Piekarskiej z prośbą o Boże błogosław. i opiekę dla członków

Róż Różańcowych.

1000   W intencji triumfu Niepokalanego Serca Matki Najświętszej w sercach wszystkich ludzi w Polsce

i na świecie.

1200   GODZINA ŁASKI DLA ŚWIATA.

1630    Msza szkolna: W intencji dzieci Maryi w dniu święta patronalnego.

1730      Różaniec.

1800    Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą

o Boże błog., dary Ducha Świętego w posłudze dla Zgromadzenia, dalszą opiekę i zdrowie

dla matki Haliny Modelskiej – przełożonej generalnej Zgrom. Sióstr Opatrzności Bożej.

 

  Sobota  9 grudnia 2023 r.     

630      W intencji żywych i zmarłych zapisanych w Złotej Księdze.

730     Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP.     

800     1. Za + męża Piotra Czudaj w 5 rocz. śmierci, jego rodziców, rodzeństwo, teściów ++ z rodziny.

2. Za ++ rodziców Katarzynę i Antoniego, siostrę Elżbietę, brata Pawła.

1000     Do Bożego Miłosierdzia za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą

o Boże błog., dalszą opiekę i zdrowie dla Herberta Faber z okazji 90 urodzin oraz o zdrowie dla żony

i córki z rodziną.                                                                                                                 Te Deum

1700   Różaniec.

1800    1. Za ++ rodziców Klarę i Jerzego Frisz, siostrę, brata, dziadków z obu stron ++ z rodzin

Jonek, Frisz, dusze w czyśćcu.

2. Za + Katarzynę Kołodziej w 1 rocz. śmierci, jej męża Marka w 5 rocz. śmierci,

wszystkich ++ z rodzin Tarka, Gołębiewski.

 

Niedziela  10  grudnia  2023 r.  II Niedziela Adwentu

700      Do Bożego Miłosierdzia za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą

o Boże błog., dalszą opiekę i zdrowie dla Łucji z okazji urodzin. 

900     Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą

o Boże błog., dary Ducha Świętego, dalszą opiekę i zdrowie dla Haliny oraz o opiekę dla synów

z rodzinami.

1030   1.Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o Boże

błog., dary Ducha Świętego, dalszą opiekę i zdrowie dla Kevina Kraszkiewicza z okazji urodzin. 

2. Do Bożego Miłosierdzia za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą

o Boże błog., dary Ducha Świętego, dalszą opiekę i zdrowie dla Felicji Hercel z okazji 80 urodzin.

/ks. Gość/                              Te Deum

1200  Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą

o Boże błog., dary Ducha Świętego, dalszą opiekę i zdrowie dla Grzegorza z okazji 65 urodzin

oraz o opiekę i potrzebne łaski dla synów z rodzinami.                                                Te Deum

1400   Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą

o Boże błog., dary Ducha Świętego, dalszą opiekę i zdrowie dla Renaty i Henryka Ptok z okazji

40 rocznicy ślubu.                                                                                                               Te Deum 

1500   Nieszpory niedzielne.

1600    W intencji rocznych dzieci: Gabriel Gałka, Nikodem Szczypka. 

1800       Różaniec.

1830      Za ++ rodziców Różę, Hilarego Jarząbek, Łucję i Jerzego Wcisło. 

2000    Msza recytowana: Za ++ Małgorzatę i Sylwestra Przybylok oraz ++ z rodziny.

2035     APEL PIEKARSKI i uroczyste zasłonięcie Cudownego Obrazu Matki Bożej Piekarskiej.

 

Poniedziałek  11 grudnia 2023 r.  

630     RORATY: Za + syna Dariusza Wieczorek.

800    1. Za ++ Jana i Cecylię Fonfara, ich ++ rodziców, braci i pokrewieństwo.

2. Za ++ rodziców Łucję i Sylwestra Musik.

1000   Za + mamę Marię Mazur we wsp. ziem. urodzin, ojca Jerzego, teścia Franciszka Rabus, Irenę Bajer,

dziadków, pokrew. z rodzin Mazur, Nawratek, Kowalik, Rabus, Garus, dusze w czyśćcu.

1730   Różaniec.

1800   1. Msza zbiorowa za zmarłych.

         2. Przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju.

 

Wtorek  12 grudnia 2023 r. 

630     RORATY:  1. Za + mamę Anielę Przyrowską w 8 rocz. śmierci.

2. Za + żonę Ilonę Hojka w 3 rocz. śmierci, rodziców Franciszkę, Huberta, Irenę Hojka,

Henryka Boczek, Danutę Zabawa.

800    Za + mamę Agnieszkę Nawrat w 30 rocz. śmierci, ojca Mariana i brata Eugeniusza.

1000   Za + męża Ernesta Nawrockiego w 21 rocz. śmierci.

1700  Nowenna do MB Piekarskiej.

1800  Msza zbiorowa w intencji próśb i podziękowań za wstawiennictwem MB Piekarskiej.

 

    Środa  13 grudnia  2023 r.    

630      RORATY: Za + brata Stefana Mleczko w 2 rocz. śmierci, rodziców i dusze w czyśćcu cierpiące.

800     Do Bożej Opatrzności w intencji Ojca świętego Franciszka, biskupów, prezbiterów, Ojczyzny,

Radia Maryja i dzieł przy nim powstałych.

1000    Za ++ dziadków Łucje i Józefa Niedbała.

(po mszy różaniec fatimski)                                                             

1730   Różaniec.

1800  1. Za + męża Stanisława Wilczkowskiego w rocz. śmierci, rodziców z obu stron, Stefanię i Józefa

Wilczkowskich, Stanisławę i Józefa Nowak, dusze w czyśćcu.

2. Za + Janinę Dobiosz w 1 rocz. śmierci.

 

  Czwartek   14 grudnia  2023 r.      

630        Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski

z prośbą o Boże błog., dary Ducha Świętego, dalszą opiekę i zdrowie dla matki chrzestnej Barbary

Bończyk z okazji urodzin – od chrześnicy Krystyny.

800      Za + mamę Marię Kubica w rocz. śmierci oraz ojca Augustyna Kubica.

1000     Za ++ rodziców Teresę i Józefa Kuś oraz ojca Henryka Kaczmarczyk.

1700     Godzina Święta.

1730     Różaniec.

1800     RORATY: 1. Za + męża i ojca Andrzeja Korfantego w 2 rocz. śmierci.

2. Za + Hildegardę Wanot w 1 rocz. śmierci.

1900     Wieczór uwielbienia.

 

    Piątek  15 grudnia   2023 r.  

630     Za ++ siostry boromeuszki.

800    Za + Marię Górecką w 13 rocz. śmierci, jej męża Feliksa, synów Jana i Józefa, bratową Ewę

oraz Wincentego i Agnieszkę Galewskich, ich syna Andrzeja, kapłanów i dusze w czyśćcu.

1000   W intencji członków Apostolstwa Dobrej Śmierci. 

1630  RORATY: – Msza szkolna: Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za 25 lat życia

konsekrowanego z prośbą o Boże błog., dary Ducha Świętego i wierność złożonym ślubom zakonnym,

a także o dar nowych powołań do Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej.

1730    Różaniec.

1800    1. W intencji czcicieli Bożego Miłosierdzia oraz za księdza opiekuna Szymona.

2. Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o Boże

błog., dary Ducha Świętego, dalszą opiekę i zdrowie dla Krzysztofa Dolińskiego z okazji 5 urodzin.

 

  Sobota  16 grudnia 2023 r.     

630       W intencji żywych i zmarłych zapisanych w Złotej Księdze.

730    Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP.     

800         Za ++ proboszczów ks. Władysława Studenta 16 rocz. śmierci oraz ks. Antoniego Godźka

w 26 rocz. śmierci.

1000   Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o Boże

błog., dary Ducha Świętego, dalszą opiekę i zdrowie dla Wojciecha Dziergasa z okazji 30 urodzin

oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.

1600   Męski różaniec na Kalwarii (początek przy pomniku św. Jana Pawła II na Kalwarii)

1700   Różaniec.

1800   Za ++ rodziców Piotra i Felicję Stach, brata Henryka Stach, Annę i Rajmunda Chrystoph, Helenę,

Jana, Bogdana Fatalskich, Józefa Cuda, Franciszkę Mrówczyńską, Józefa Korfanty.

 

Niedziela  17  grudnia  2023 r.  III Niedziela Adwentu – Gaudete

700      Za ++ rodziców Marię i Pawła Fribe, brata Jerzego, dziadków Jadwigę i Piotra Fribe. 

900     Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o Boże

błog., dary Ducha Świętego, dalszą opiekę i zdrowie dla Magdaleny Pawlikowskiej z okazji urodzin. 

1030   Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o Boże

błog., dary Ducha Świętego, dalszą opiekę i zdrowie dla Tomasza Smolik z okazji 60 urodzin

oraz o potrzebne łaski dla żony, dzieci i całej rodziny.                                                       Te Deum           

1200  Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o Boże

błog., dary Ducha Świętego, dalszą opiekę i zdrowie dla Zygmunta i jego rodziny. 

1400   Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o Boże

błog., dary Ducha Świętego, dalszą opiekę i zdrowie dla Adama z okazji 50 urodzin oraz o potrzebne

łaski dla żony, syna i córki.                                                                                               Te Deum

           modl. wiernych: Za + mamę Annę Flakus, teścia Józefa Guzy w 2 rocz. śmierci. 

1500   Nieszpory niedzielne.

1600   Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o Boże

błog., dary Ducha Świętego, dalszą opiekę i zdrowie dla Krystyny Pludra z okazji 85 urodzin

oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.                                                                            Te Deum 

1800       Różaniec.

1830      Za ++ rodziców Jana i Helenę Poloczek. 

2000    Msza recytowana: Za + męża Alfreda Stolarczyk w kol. rocz. śmierci.

2035     APEL PIEKARSKI i uroczyste zasłonięcie Cudownego Obrazu Matki Bożej Piekarskiej.

 

Poniedziałek  18 grudnia 2023 r.  

630     RORATY: 1. Za + mamę i babcię Krystynę Parlicką w 7 rocz. śmierci, tatę i dziadka Zbysława

Parlickiego, męża i ojca Joachima Torbusia, teściów Cecylię i Franciszka Torbusiów,

Julię i Władysława Olender, Felicję i Stanisława Parlickich, Piotra Mazura.

2. Za + męża Mirosława Bogusz w 20 rocz. śmierci.

800    Za ++ rodziców Helenę i Ludwika Pluszczyk.

1000   Za ++ rodziców Elżbietę i Wincentego Czornik w kol. rocz. śmierci oraz ++ z rodzin Czornik,

Płaszczymąka.

1730   Różaniec.

1800   Msza zbiorowa za zmarłych.

 

Wtorek  19 grudnia 2023 r. 

630     RORATY:  Za + Urszulę Pazda w 20 rocz. śmierci oraz wszystkich ++ z rodzin Pazda i Płaczek.

800    1. Za + Zofię Fonfara, rodziców i dusze w czyśćcu.

          2. Za + siostrę Marię Ambroziak w 10 rocz. śmierci, jej męża Michała, Stefanię Żuczyk

w 40 rocz. śmierci.

1000  Za ++ rodziców Agnieszkę i Albina Bednarczyk, Jadwigę i Henryka Otto, Jerzego Niemczyk,

Czesława Bednarczyk.

1700  Nowenna do MB Piekarskiej.

1800  Msza zbiorowa w intencji próśb i podziękowań za wstawiennictwem MB Piekarskiej.

  

    Środa  20 grudnia  2023 r.    

630      RORATY: Za + męża i ojca Pawła Kamińskiego oraz synową Katarzynę Kamińską.

800     Za + Mieczysława Mezglewskiego w 75 rocz. ziem. urodzin, jego rodziców, rodzeństwo, szwagierki

Małgorzatę i Helgę, szwagrów Heinricha, Jerzego i Henryka.

1000    Za ++ rodziców Annę i Karola Cisek.

1730   Różaniec.

1800  1. Za + ojca Rajmunda Golec w rocz. śmierci oraz mamę Teresę ++ z rodziny.

2. Za ++ Ritę i Wincentego Szulc ++ z rodzin Szulc, Chałupa, Cisek, Zieleźny.

 

  Czwartek   21 grudnia  2023 r.      

630      Za ++ rodziców Adelajdę i Edwarda Kamińskich, dziadków Elżbietę i Edwarda Ochman,

Łucję i Jana Kamińskich ++ z pokrew.

800     1. Za + ciocię Matyldę Tyrasek, dziadków Marię i Szymona ++ z rodziny.

2. Za + Pawła Staś w 20 rocz. śmierci, jego żonę Różę, pokrew. z obu stron, dusze w czyśćcu.

1000   Za ++ rodziców Teresę i Karola Poloczek ++ z rodzin Hojka, Poloczek, Piec.

1700   Godzina Święta.

1730   Różaniec.

1800   RORATY: Za + Elżbietę Dobek w 10 rocz. śmierci, ojca Karola, siostrę Brygidę, teściów i szwagrów.

 

    Piątek  22 grudnia   2023 r.  

630     1. rezerwacja Nowak.

2. Za + męża, ojca, dziadka i pradziadka Eryka Żogała.

800    Za ++ dziadków Joannę i Jana Franiel.

1000   Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o Boże

błog., dary Ducha Świętego, dalszą opiekę i zdrowie dla Ewy Marczyk z okazji urodzin.

1630  RORATY: – Msza szkolna: Za + Zenona Prokop w 20 rocz. śmierci, jego żonę Stanisławę oraz

++ z rodzin Prokop i Klapa.

1730     Różaniec.

1800    Za + Janusza Bacik.

 

  Sobota  23 grudnia 2023 r.     

630       W intencji żywych i zmarłych zapisanych w Złotej Księdze.

730    Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP.     

800               1. Za ++ dziadków Genowefę i Wojciecha Franiel, pokrew. z obu stron.

2. Za ++ Marie i Horsta Platen.

1000   rezerwacja Kloza.

1700   Różaniec.

1800   Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o Boże

błog., dary Ducha Świętego, dalszą opiekę i zdrowie dla Alicji z okazji 65 urodzin oraz o potrzebne

łaski dla syna Kamila z ok. 30 urodzin i opiekę dla męża Andrzeja.                                  Te Deum

 

Niedziela  24  grudnia  2023 r.  IV Niedziela Adwentu – Wigilia Narodzenia Pańskiego

700      Za + Andrzeja Nowaka oraz Wiesława Kotalę. 

900     Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o Boże

błog., dary Ducha Świętego, dalszą opiekę i zdrowie dla syna Tomasza i synowej Lidii. 

1030   Za wszystkich, których zabraknie przy wigilijnym stole.           

1200  Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o Boże

błog., dary Ducha Świętego, dalszą opiekę i zdrowie dla Anny i Piotra z dziećmi oraz

błogosławieństwo dla prowadzonego wydawnictwa „Na Jej Głowie”. 

1400   Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o Boże

błog., dary Ducha Świętego, dalszą opiekę i zdrowie dla Anny i Grzegorza Twardowskich oraz

dla dzieci Oliwii, Franciszka i Maksymiliana. 

2200    Pasterka I: Za budowniczych „Piekarskiego Betlejem” i wszystkich dobrodziejów Sanktuarium.

2400    Pasterka II: Do Dzieciątka Jezus za wstaw. MB Piekarskiej i św. Józefa z podziękowaniem

za opiekę oraz z prośbą o potrzebne łaski dla sióstr Boromeuszek tutejszej wspólnoty.

 

Poniedziałek  25 grudnia  2023 r.  Uroczystość Narodzenia Pańskiego

700     Za + Iwonę Miliniewicz oraz Danutę Dreczkowską – od koleżanek z pracy.

900     Do Bożej Opatrzności jako podzięk. za dar życia konsekrowanego i powołania kapłańskiego ojca

Sebastiana Wiśniewskiego – oblata Maryi Niepokalanej z prośbą o opiekę MB Piekarskiej i dary

Ducha Świętego w dalszej posłudze.

1030   Za parafian i dobrodziejów naszego Sanktuarium.

1200  Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o Boże

błog., dary Ducha Świętego, dalszą opiekę i zdrowie dla Roberta i syna Emila.

1400   Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o Boże

błog., dary Ducha Świętego, dalszą opiekę i zdrowie dla Magdaleny i Lidii oraz ich rodzin.

1500  Świąteczne Nieszpory Kolędowe.

1600   Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem i prośbą o potrzebne łaski w intencji Bogu wiadomej.

1800    Różaniec.

1830   Za ++ rodziców Anne i Alojzego Czech, teściów Bronisławę i Bolesława Ptok, męża Krzysztofa

Ptok + ciocię z domu Rahel.

         

Wtorek  26 grudnia  2023 r.  Święto św. Szczepana, pierwszego męczennika

700     Za ++ Józefa Golus, Martę i Piotra Lasok, Halinę, Irenę Golus, Henryka Adamczyk,

Irenę i Janusza Garus.

900     rezerwacja Wikarek.

1030   Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o Boże

błog., dalszą opiekę i zdrowie dla Joanny i Grzegorza z okazji kol. rocz. ślubu oraz dary Ducha

Świętego dla dzieci i ojca.

1200  Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o Boże

błog., dary Ducha Świętego, dalszą opiekę i zdrowie dla Mariana z okazji 70 urodzin.    Te Deum

1400   Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o Boże

błog., dalszą opiekę i zdrowie dla Gabrieli i Kazimierza Tomczyk z okazji 50 rocz. ślubu oraz

o potrzebne łaski i dary Ducha Świętego dla całej rodziny.                                               Te Deum

1500   Świąteczne Nieszpory Kolędowe.

1600   Za ++ Helenę i Emila Giera, Magdalenę i Pawła Pytlik oraz Helenę Wypiór.

1800       Różaniec.

1830      Za + Izabelę Ficek. 

 

    Środa  27 grudnia  2023 r.    Święto św. Jana Apostoła i Ewangelisty

630      rezerwacja Duda.

800     1. Za + ojca Pawła Przybyłek w 19 rocz. śmierci.

2. Za ++ Łucję i Sylwestra Musik, Annę i Nikodema Musik, Marię i Jana Kucharczyk.

1000    Do Chrystusa Króla za wstaw. MB Piekarskiej w intencji naszej Ojczyzny oraz za dusze w czyśćcu.

1730   Różaniec.

1800   W intencji członków wspólnoty „Wieczernik modlitwy za kapłanów im. św. Jana Apostoła”

oraz o dary Ducha Św. dla wszystkich kapłanów posługujących w Piekarskim Sanktuarium.

 

  Czwartek   28 grudnia  2023 r.      Święto św. Młodzianków

630      Za + męża Rocha Wróbel, rodziców z obu stron i rodzeństwo.

800     1. Za + męża i ojca Henryka Buchenfeld.

2. rezerwacja Wysocki.

1000   rezerwacja Przybyłek.

1730   Różaniec.

1800   rezerwacja Maroń.

 

    Piątek  29 grudnia   2023 r.   V dzień w oktawie Bożego Narodzenia

630     Za + Annę Zięba ++ z rodzin Jonek i Frisz, dusze w czyśćcu – od kuzynki Hildegardy Nowoczyn.

800    1. Za + Stanisława Wendlocha w 19 rocz. śmierci, rodziców Genowefę i Stefana Kubica, teściów,

szwagra Piotra Zorychta.

2. Za ++ rodziców Marię i Wiktora Świder oraz dziadków z obu stron.

1000   Za ++ rodziców Janinę i Władysława, Bronisławę i Wincentego, braci Stanisława, Zenona i Edmunda,

bratowe Krystynę i Lenę.

1730    Różaniec.

1800    rezerwacja Góra.

 

  Sobota  30 grudnia 2023 r.     V dzień w oktawie Bożego Narodzenia

630       W intencji żywych i zmarłych zapisanych w Złotej Księdze.

730    Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP.     

800               Za ++ dziadków Waleskę i Pawła Ryszka, pokrew. z obu stron.

1000    Za + męża Jerzego Bochenek w 14 rocz. śmierci.

1700    Różaniec.

1800   1. Za + Annę Ptok w 1 rocz. śmierci.

2. Za + Annę Więczek w rocz. ziem. urodzin.

 

Niedziela  31  grudnia  2023 r.  Święto św. Rodziny – Jezusa, Maryi i Józefa

700      Za + syna Mariusza Musik w 50 rocz. ziem. urodzin. 

900     Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o Boże

błog., dary Ducha Świętego, dalszą opiekę i zdrowie dla Grażyny z okazji 50 urodzin.   Te Deum 

1030   Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o Boże

błog., dary Ducha Świętego, dalszą opiekę i zdrowie dla Agnieszki Rudnik z okazji urodzin.           

1200  Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o Boże

błog., dary Ducha Świętego, dalszą opiekę i zdrowie dla Mirosława z okazji 50 urodzin oraz

o potrzebne łaski dla żony, dzieci i całej rodziny.                                                              Te Deum 

1400   Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o Boże

błog., dary Ducha Świętego, dalszą opiekę i zdrowie dla Gabrieli Bogackiej z okazji 60 urodzin

oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny – od chrześniaka Pawła i siostry Beaty.               Te Deum 

1500   Nabożeństwo dziękczynno-przebłagalne za rok 2023. 

1600   Za parafian i dobrodziejów Sanktuarium.

 

 

 

Zachęcamy do wpisu do złotej księgi i uiszczenie ofiary

 

Drodzy Piekarzanie, Pielgrzymi i wszyscy przyjaciele piekarskiego sanktuarium. Żywimy nadzieję, że w tym roku uda nam się zakończyć budowę domu “Nazaret”. Obecnie trwają intensywne prace wykończeniowe, a już wkrótce rozpocznie się wyposażanie obiektu. Ci, którzy byli w ostatnim czasie w Piekarach zapewne zauważyli jak zmienia się i pięknieje otoczenie domu pielgrzyma! To wszystko możliwe jest dzięki Bożej Opatrzności, opiece Panienki Piekarskiej, jak również Waszej życzliwości i wsparciu. Dziękujemy za każdą ofiarę, którą składacie na ten cel.

Można nas wesprzeć poprzez przelew bankowy, nr rachunku: 65 1050 1230 1000 0024 0716 6533,

tytułem: Potrzeby Kultu Religijnego – Dom Pielgrzyma Darowizna,

a także składając ofiary w Centrum Pielgrzymkowym. Nie zapominajcie również o możliwości przekazania 1,5% podatku. Wierzymy, że z Bożą i Waszą pomocą już wkrótce będziemy cieszyć się nowym ośrodkiem formacyjnym w naszej Archidiecezji!

 

   

Możesz również wesprzeć nasze dzieło składając ofiarę:

Parafia im. NMP i Św. Bartłomieja
ul. Ks. Ficka 7, 41-940 Piekary Śląskie
n
r. rachunku: 65 1050 1230 1000 0024 0716 6533
Tytułem: Potrzeby Kultu Religijnego – Dom Pielgrzyma Darowizna

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Centrum Pielgrzymkowe:
kom. 500 278 677
+48 (32) 767 99 81
pielgrzymki.piekary@gmail.com

Jeśli chcesz – możesz pomóc przez:
– modlitwę i pracę jako wolontariusz
– dobrowolną ofiarę
– tworzenie życzliwej atmosfery wokół tego Dzieła 

Konto Bankowe:
ING Bank Śląski 65 1050 1230 1000 0024 0716 6533
cel: Potrzeby Kultu Religijnego – Dom Pielgrzyma

FOR DONATION IN USD

Parafia Rzymskokatolicka
NMP i św. Bartłomieja
ul. Ficka 7
41-940 Piekary Śląskie, POLAND
Kod BIC (SWIFT): INGBPLPW
PL 48 1050 1230 1000 0090 3046 4482
title: Donation for building Nazaret House

FOR DONATION IN EURO

Parafia Rzymskokatolicka
NMP i św. Bartłomieja
ul. Ficka 7
41-940 Piekary Śląskie, POLAND
Kod BIC (SWIFT): INGBPLPW
PL 70 1050 1230 1000 0090 3046 4474
title: Donation for building Nazaret House