Dzieci Maryi

Wspólnota Dzieci Maryi jest to grupa, której historia związana jest z objawieniami Najświętszej Maryi Panny św. Katarzynie Laboure ze Zgromadzenia Sióstr św. Wincentego a Paulo. W roku 1835 św. Katarzyna oświadczyła swemu spowiednikowi, że życzeniem Maryi jest, by młode dziewczęta poświęcały Jej więcej czasu. W wyniku tego powstało Stowarzyszenie Dzieci Maryi, a widocznym znakiem przynależności do wspólnoty stał się cudowny medalik, którego wzór otrzymała od Maryi św. Katarzyna.

Początki Wspólnoty Dzieci Maryi w naszej parafii sięgają końca lat 20-tych XX wieku. Początkowo była to Kongregacja Mariańska dziewcząt i chłopców, ale z biegiem czasu zmieniono nazwę na Wspólnota Dzieci i Młodzieży Maryi, wspólnotę dla dziewcząt. 

Obecnie nasza wspólnota liczy nieco ponad 30 dziewcząt, podzielone na trzy grupy wiekowe, nad którymi czuwają animatorki. Spotkania odbywają się w soboty o godzinie 10.00 i mają różny charakter: formacyjny, muzyczny, katechizmowy, liturgiczny, zabawowy.