Kategoria: main

  

 PORZĄDEK CELEBRACJI ORAZ INTENCJE MSZALNE

 

Piątek  12 sierpnia   2022 r.          

630     Za ++ rodziców Wiktorię i Bernarda Wieczorek, męża Herberta ++ siostry, braci, bratową i pokrew.

800          Za + męża i ojca Pawła Książek w kol. rocz. śmierci.

1000   Za + Jadwigę Małeska w 9 rocz. śmierci.

1500   ślub rzymski: Marta Pietron – Adrian Korfanty.

1730   Różaniec.

1800   Za + Irenę Guzy – Bartoszek w 1 rocz. śmierci.

 

Sobota   13 sierpnia   2022 r.         

630     W intencji żywych i zmarłych zapisanych w Złotej Księdze.

730    Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP.     

800    Za + mamę Gerdę Lasek w 2 rocz. śmierci ++ z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące.

1000   Za + męża, ojca i dziadka Stanisława Potkańskiego w 13 rocz. śmierci, rodziców Józefę i Władysława

Potkańskich ++ rodziców Janinę i Piotra Rataj, pokrew. z obu stron.

(po mszy różaniec pokutny)

1500   ślub rzymski: Agnieszka Piotrowska – Jakub Piotrowski.

1800 Za + Reginę Dyduch – Polak w 10 rocz. śmierci.

1900   Wieczór fatimski (bazylika): różaniec, procesja światła wokół kościoła.

2000   Msza w bazylice: o pokój na świecie i nawrócenie grzeszników.

 

    Niedziela  14 sierpnia  2022 r.     XX Niedziela Zwykła – Obchody Zaśnięcia NMP

700    Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o Boże

błog., dary Ducha Św., dalszą opiekę i zdrowie dla Pawła, Wojciecha i Bartłomieja.

900     Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o Boże

błog., dary Ducha Św., dalszą opiekę i zdrowie dla rodziny Sowa oraz o nawrócenie i wyzwolenie

z nałogów dla synów.

1030  Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o Boże

błog., dary Ducha Św., dalszą opiekę i zdrowie dla Anny Marii Kapol z okazji urodzin.

1200  Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o Boże

błog., dalszą opiekę i zdrowie dla Dariusza i Wiolety z ok. 30 rocznicy ślubu oraz 50 urodzin Wiolety,

a także o potrzebne łaski dla całej rodziny.                                                                          Te Deum

1200  Kalwaria: Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski

z prośbą o Boże błog., dary Ducha Św., dalszą opiekę i zdrowie dla Wiktorii Gładysz z ok. 18 urodzin

oraz potrzebne łaski dla jej rodzeństwa Sandry, Nikolasa i Wiktora i siostrzeńców: Szymona, Filipa

i Jakuba.

1400  Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o Boże

błog., dary Ducha Św., dalszą opiekę i zdrowie dla Pauliny Mleczko z ok. 18 urodzin.

 1500  Obchody Zaśnięcia Matki Bożej: nieszpory w bazylice, obchody różańcowe – cz. I

                                                                                                                      zakończone przy Grobie Maryi.

 1600  Roczki:  Leon Wojciechowski.                                              (po mszy chrzest: Wierzchowska Róża)

 1830   Z prośbą o dar nieba dla + syna Pawła Skop we wsp. 40 rocznicy jego ziem. urodzin oraz ++ z rodzin

Skop, Liszczyk, Oleksik, Kadłubek, Koczot, Nowara, Rzeszutek.

2000   Msza recytowana: Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski

z prośbą o Boże błog., dary Ducha Św., dalszą opiekę i zdrowie dla Tadeusza z ok. 67 urodzin.

2035   APEL PIEKARSKI i uroczyste zasłonięcie Cudownego Obrazu Matki Bożej.

 

    Poniedziałek  15 sierpnia  2022 r.     Uroczystość Wniebowzięcia NMP – odpust

700    Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o Boże

błog., dary Ducha Św., dalszą opiekę i zdrowie dla sióstr Boromeuszek.

900     Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o Boże

błog., dary Ducha Św., dalszą opiekę i zdrowie dla syna Przemysława Pach z ok. 45 urodzin.

1030  Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o Boże

błog., dary Ducha Św., dalszą opiekę i zdrowie dla Danieli z okazji urodzin.

                                                                                                         (po mszy chrzest: Nikola Kozaczyk)

1200  Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o Boże

błog., dalszą opiekę i zdrowie dla Róży Wróbel z ok. 75 urodzin oraz o potrzebne łaski dla córek

z rodzinami.                                                                                                                          Te Deum

1200  Kalwaria: Do Bożej Opatrzności za wstaw. MB Lekarki Chorych z prośbą o zdrowie dla Leszka

Stachura oraz z podziękowaniem za wszystkie dotychczas otrzymane łaski.

 1400  Do Bożego Miłosierdzia za wstaw. MBP i św. Józefa jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski

z prośbą o Boże błog., dary Ducha Św., dalszą opiekę i zdrowie dla Stefanii i całej rodziny.

 1345   Obchody różańcowe z figurą MB Wniebowziętej (część chwalebna) – od grobu Maryi.

 1500  Nieszpory maryjne.

 1600  Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o Boże

błog., dary Ducha Św., dalszą opiekę i zdrowie dla rodzin Długosz, Hojka, Sowa, Biłous i przyjaciół.

1830   Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o Boże

błog., dary Ducha Św., dalszą opiekę i zdrowie dla Iwony Burzyk z ok. 50 urodzin oraz o potrzebne

łaski dla całej rodziny.                                                                                                          Te Deum

 

Wtorek  16 sierpnia   2022 r.      

630     Za ++ rodziców Klarę i Jana Jendrysik, mężów Edmunda i Jerzego, ks. Jerzego Stefani ++ rodziców

Jendrysik i Stefani, dusze w czyśćcu.

800    Za + ks. Rajmunda Machulca w 3 rocznicę śmierci.

1000   Za + ojca Wilhelma, mamę Agnieszkę Gałbas, brata Waldemara, pokrew., kapłanów i siostry zakonne.

1700   Nowenna do MB Piekarskiej.

1800   1. Za + Magdalenę Swoboda w 1 rocz. śmierci, męża Jana ++ z rodzin Swoboda, Lubos i Myśliwczyk.

         2. Msza zbiorowa w intencji próśb i podziękowań za wstaw. MB Piekarskiej.

 

Środa   17 sierpnia   2022 r.  Urocz. św. Jacka, prezb., gł. patrona archidiecezji

630     Za + żonę i matkę Katarzynę Kamińską.

800    Za + ojca Rajmunda Golec w rocz. ziem. urodzin, mamę Teresę i ++ z rodziny.

1000   Za + Jana Grzona w 20 rocz. śmierci, rodziców Frajtak, dziadków Konarski, Skutnik,

Stanisława Kuca.

1730   Różaniec.

1800     Za + Joachima Cichoń w 1 rocz. śmierci.

 

    Czwartek  18 sierpnia   2022 r.     

630     Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o Boże

błog., dary Ducha Św., dalszą opiekę i zdrowie dla Katarzyny z okazji urodzin.

800    Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o Boże

błog., dary Ducha Św., dalszą opiekę i zdrowie dla Jadwigi.

1000   Za + Józefa Nawrata – od rodziny Serwatowskich.

1700   Godzina Święta.

1730   Różaniec.

1800    Za ++ rodziców Helenę i Jana Wiencek, brata, siostry, męża Józefa Czempiel praz ++ z rodziny.

 

Piątek  19 sierpnia   2022 r.          

630     Za + Marię Nowak w dniu ziemskich urodzin.

800          Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o Boże

błog., dary Ducha Św., dalszą opiekę i zdrowie dla Ludwiki z ok. 83 urodzin.

1000   W intencji członków Apostolstwa Dobrej Śmierci.

1730   Różaniec.

1800   Za + męża Mariana Sroka w 2 rocz. śmierci oraz ciocię Magdalenę Bulka.

 

Sobota   20 sierpnia   2022 r.         Wsp. św. Bernarda, opata i dK

630     W intencji żywych i zmarłych zapisanych w Złotej Księdze.

730    Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP.     

800    Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o Boże

błog., dary Ducha Św., dalszą opiekę i zdrowie dla Lidii i Bernarda z ok. 35 rocz. ślubu oraz

o potrzebne łaski dla córek Magdaleny i Anny, a także całej rodziny.                                Te Deum

 

1000   Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o Boże

błog., dary Ducha Św., dalszą opiekę i zdrowie dla Judyty Dolińskiej z ok. 5 urodzin oraz o potrzebne

łaski dla całej rodziny.

1100    ślub rzymski: Małgorzata Czyż – Michał Sornek.

 1200   Msza św. na Kopcu Wyzwolenia z okazji Święta Wojska Polskiego.

1600   Męski Różaniec na Kalwarii – początek przy pomniku św. Jana Pawła II

1700   Godzina Maryjna.

1800   Za + matkę Rozalię Wolny w rocz. ziem. urodzin, ojca Pawła, syna Łukasza Mol, dusze w czyśćcu.

1915   W intencji harcerzy – bp Grzegorz Olszowski.

 

    Niedziela  21 sierpnia  2022 r.     XXI Niedziela Zwykła – Pielgrzymka Kobiet i Dziewcząt

600    Msza recytowana i odsłonięcie Cudownego Obrazu MB Piekarskiej.

 700    Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o Boże

błog., dary Ducha Św., dalszą opiekę i zdrowie dla Katarzyny i Michaela Hadyk z ok. 2 rocz. ślubu.

800     Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o Boże

błog., dary Ducha Św., dalszą opiekę i zdrowie dla Teresy i Michała z ok. 25 rocz. ślubu oraz

o potrzebne łaski dla całej rodziny.                                                                                      Te Deum

 930     BAZYLIKA – Powitanie Księży Biskupów i procesja na Wzgórze Kalwaryjskie.

1100   Msza na Wzgórzu Kalwaryjskim z udziałem abp. J. Górzyńskiego – metrop. warmińskiego

 1030  Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o Boże

błog., dary Ducha Św., dalszą opiekę i zdrowie dla Bogusława Piekarskiego i całej rodziny Piekarski.

 1200  Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o Boże

błog., dary Ducha Św., dalszą opiekę i zdrowie dla Joanny z ok. 50 urodzin oraz o potrzebne łaski

dla całej rodziny.                                                                                                                  Te Deum

 1400  Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o Boże

błog., dary Ducha Św., dalszą opiekę i zdrowie dla Mateusza z ok. 35 urodzin oraz o potrzebne łaski

dla całej rodziny.

1500  KALWARIA – Nieszpory maryjne i procesja z Obrazem do Bazyliki.

 1630  Do Bożego Miłosierdzia za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o Boże

błog., dary Ducha Św., dalszą opiekę i zdrowie dla Heleny i Tadeusza z okazji 60 rocz. ślubu

oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny.                                                                               Te Deum

1800   Różaniec.

1830   Do Bożej Opatrzności za wstaw. MBP jako podzięk. za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o Boże

błog., dary Ducha Św., dalszą opiekę i zdrowie dla Beaty i Bogdana z ok. 25 rocz. ślubu oraz

o potrzebne łaski dla córki Pauliny z ok. 20 urodzin.                                                           Te Deum

2000   Msza recytowana: Za + Zbigniewa Wypych, jego rodziców Franciszkę i Jana, dziadków,

ojca Walentego, dusze w czyśćcu.

2035   APEL PIEKARSKI i uroczyste zasłonięcie Cudownego Obrazu Matki Bożej.

 

 

Zachęcamy do wpisu do złotej księgi i uiszczenie ofiary

Możesz również wesprzeć nasze dzieło składając ofiarę:

Parafia im. NMP i Św. Bartłomieja
ul. Ks. Ficka 7, 41-940 Piekary Śląskie
n
r. rachunku: 65 1050 1230 1000 0024 0716 6533
Tytułem: Potrzeby Kultu Religijnego – Dom Pielgrzyma Darowizna

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Centrum Pielgrzymkowe:
kom. 500 278 677
+48 (32) 767 99 81
pielgrzymki.piekary@gmail.com

Jeśli chcesz – możesz pomóc przez:
– modlitwę i pracę jako wolontariusz
– dobrowolną ofiarę
– tworzenie życzliwej atmosfery wokół tego Dzieła 

Konto Bankowe:
ING Bank Śląski 65 1050 1230 1000 0024 0716 6533
cel: Potrzeby Kultu Religijnego – Dom Pielgrzyma

FOR DONATION IN USD

Parafia Rzymskokatolicka
NMP i św. Bartłomieja
ul. Ficka 7
41-940 Piekary Śląskie, POLAND
Kod BIC (SWIFT): INGBPLPW
PL 48 1050 1230 1000 0090 3046 4482
title: Donation for building Nazaret House

FOR DONATION IN EURO

Parafia Rzymskokatolicka
NMP i św. Bartłomieja
ul. Ficka 7
41-940 Piekary Śląskie, POLAND
Kod BIC (SWIFT): INGBPLPW
PL 70 1050 1230 1000 0090 3046 4474
title: Donation for building Nazaret House

 

Ogłoszenia duszpasterskie

XIX Niedziela Zwykła

7 sierpnia 2022 r.

 

Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na Wydział Teologiczny

Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

================================================================

 1. Dzisiaj obchodzimy odpust Porcjonkuli. Suma odpustowa z udziałem pielgrzymów o godz.10.30.Różaniec – część chwalebna o godz. 13.45, początek modlitwy na Rajskim Placu. Nieszpory maryjne o godz. 15.00 w bazylice. Apel Piekarski o godz. 20.35.

 2. Dzisiaj po każdej Mszy świętej przed naszymi kościołami wolontariusze przeprowadzą zbiórkę z przeznaczeniem na oczyszczenie i renowację Grobu Matki Bożej na Kalwarii.

 3. Okazja do spowiedzi w naszej bazylice w czasie wakacji tylko w godzinach popołudniowych, od wtorku do soboty, od godz. 16.00 do godz. 18.00 oraz codziennie 15 minut przed każdą Mszą świętą.

 4. Kancelaria parafialna w czasie wakacji czynna od poniedziałku do piątku zgodnie z wcześniej podanymi godzinami urzędowania, natomiast w sobotę tylko w sprawach pilnych.

 5. We wtorek o godz. 17.00 zapraszamy na nowennę do MB Piekarskiej, następnie Msza święta o godz. 18.00 transmitowana przez Radio eM.

 6. W sobotę z posługą sakramentalną odwiedzimy chorych i wiekiem osłabionych parafian. Zapisy w kancelarii parafialnej i w zakrystii do czwartku.

 7. We wszystkie soboty sierpnia w kaplicy ECCE HOMO, obok bazyliki po Mszy świętej o godz.10.00 będzie można złożyć intencje do Złotej Księgi za osoby żyjące i zmarłe.

 8. Serdecznie zapraszamy na Triduum Uroczystości Wniebowzięcia NMP. Rozpoczynamy „Wieczorem fatimskim” w sobotę 13 sierpnia o godz. 19.00 modlitwą różańcową w bazylice, następnie procesja światła wokół bazyliki i Msza święta o godz. 20.00.

 9. W niedzielę 14 sierpnia o godz. 15.00 nieszpory maryjne z konferencją w bazylice, następnie procesja do kaplicy św. Rafała (Rajski Plac), obrzędy zaśnięcia Matki Bożej i początek różańca (tajemnice radosne), następnie procesja do Grobu Matki Bożej (Kalwaria).

 10. W poniedziałek 15 sierpnia o godz. 13.45 różaniec z obrzędem koronacji figury Matki Bożej (część chwalebna) przy Grobie Matki Bożej (Kalwaria), procesja z figurą do bazyliki i nieszpory maryjne o godz. 15.00. Następnie o godz. 16.00 koncert pieśni maryjnych w wykonaniu Orkiestry „Power of Winds” na wzgórzu kalwaryjskim i tańce uwielbienia.

 11. Już dziś zapraszamy na pielgrzymkę kobiet i dziewcząt, która odbędzie się 21 sierpnia br. Szczegóły na plakatach.

 12. Spotkanie wolontariuszy przed pielgrzymką odbędzie się 17 sierpnia br. o godz. 17.00 w auli za probostwem. Serdecznie zapraszamy do pomocy i współtworzenia spotkania z Matką Bożą Piekarską na kalwaryjskim wzgórzu.

 13. Prosimy o pomoc w porządkowaniu dróżek na kalwarii, równocześnie dziękujemy wszystkim za pracę i zaangażowanie.

 14. Pragniemy poinformować parafian i pielgrzymów, że udostępniliśmy dodatkowe miejsca parkingowe na boisku za ochronką w okresie pielgrzymkowym od soboty przed Mszą świętą wieczorną do ostatniej Mszy świętej wieczornej w niedzielę. Prosimy o nie parkowanie samochodów w tygodniu.